ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
4. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΣIΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
8. ΕΝΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
9. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
10. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
11. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ BENELUX
12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ - ΕΝΟΡΙΕΣ
13. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
14. ΡΑΔΙΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΥΠΟΣ
15. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
16. ΔΙΑΚΟΝΙΑ
17. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΟΓΟΣ
18. ΜΟΥΣΕΙΟ
19. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
20. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
21. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
22. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
23. ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
24. ΑΡΧΕΙΑ
25. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
26. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ


 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ (02 Σεπτεμβρίου – 01 Ὀκτώβριος 2017):

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἐχειροτόνησε:

  • Διάκονον: τὸν κ. Filip Boone τὴν Κυριακὴν 10ην Σεπτεμβρίου 2017 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Γεννήσιος τῆς Θεοτόκου Anderlecht (Βελγίου) διὰ τὴν Ἐνορίαν Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἁγίας Ἀλήνας εἰς Dilbeek (Βελγίου).

  • Διάκονον: τὸν κ. Κωνσταντίνον Ψάλλαν τὴν Κυριακὴν 17ην Σεπτεμβρίου 2017 εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν διὰ τὴν Ἐνορίαν αὐτήν.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:

  • Τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 2017 ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σπυρίδων Ἀποστολάκης ἐτελείωσε τὴν θητείαν του ὡς Ἱερατιῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Ixelles (Βελγίου), ἐπιστρέψας εἰς τὴν πατρίδαν του συνταξιοδοτηθείς.

  • Τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 2017 ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σπυρίδων Ἀποστολάκης ἐτελείωσε τὴν θητείαν του ὡς Ἀρχιερατικῶς Ἐπίτροπος Βελγίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπιστρέψας εἰς τὴν πατρίδαν του συνταξιοδοτηθείς.

  • Τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 2017 ὁ Διάκονος Κωνσταντίνος Ψάλλας ἐτελείωσε τὴν θητείαν του ὡς Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

  • Τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης διωρίσθη Ἱερατιῶς Προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν.

  • Τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σταύρος Τριανταφύλλου διωρίσθη Ἱερατιῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Ixelles (Βελγίου).

  • Τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας διωρίσθη Ἱερατιῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος καὶ τοῦ Οσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς Lasne (Βελγίου).

  • Τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Διάκονος Κωνστνατίνος Ψάλλας διωρίσθη Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν.

  • Τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 ἡ Δ/νίς Παρθένα Ρεγγίνα Κωτέκη διωρίσθη γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου. 

 

 

 

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Oecumenical Patriarchate

MENU