ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου
καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου
ἀνακοινώνει ὅτιλόγῳ θερινῶν διακοπῶν
τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
θὰ εἶναι KΛΕΙΣΤΑ
ἀπὸ τῆς 24ης Ἰουλίου ἕως καὶ τῆς 8ης Αὐγούστου
2017


 

 

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU