ΕΙΔΗΣΕΙΣ


2η διάλεξη τοῦ κύκλου ὁμιλιῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ''Ὀρθόδοξος Λόγος''

07.11.2017

Βρυξέλλες - Ὁ κύκλος ὁμιλιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ''Ὀρθόδοξος Λόγος'' ἐν συνεργασίᾶ μετά τοῦ Συλλόγου ''Δίαυλος'' σᾶς προσκαλεῖ εἰς τήν δευτέραν διάλεξιν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2017 -2018, ἡ ὁποία θά λάβει χώραν τήν Πέμπτην, 16ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ὤραν 19.30', ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Δομινικανῶν (Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles)

Ὁμιλητής: κ. Μάρκελλος PIRARD, Centre d' Etudes Orientales UCL
Με θέμα: Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος καί ὁ κόσμος του: ἀπό τήν ἐλευθερία στήν ἀνυπαρξία.

Εἴσοδος ἐλευθέρα


 

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU