HARTELIJK VERZOEK


STEUN EEN EDEL PROJECT

12.10.2016


AANKOOP VAN EEN ORTHODOXE KERK IN AMSTERDAM

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) had de unieke kans om een kerkgebouw met priesterwoning aan te kopen voor de historische orthodox parochie van de Heilige Katherina te Amsterdam (Nederland). Dit werd mogelijk dankzij een lening zonder intresten die zo spoedig als mogelijk dient terugbetaald te worden. Uw steun en bijdrage is hierbij van het grootste belang, niet alleen voor de aankoop van het pand, maar evenzeer voor de renovatie en inrichting van het get gebouw.

Sinds 3 september 2016 viert de parochie de Heilige Diensten in de kerk, voorgegaan door de Eerwaarde Priester Alexandros Koufoudakis.

 

IN DE VOETSPOREN VAN DE GRIEKSE KOOPLIEDEN V/D 18eEEUW

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw studeerden aan de Universiteit van Leiden. Tijdens de 18e eeuw vestigden Griekse handelaars zich in Amsterdam. Ze waren afkomstig van Smyrna (Klein-Azië) en stichtten hier en in andere West-Europese steden handelshuizen voor de aankoop van Europese producten en om er hun Oosterse koopwaren van de hand te doen. De Griekse kolonie in Amsterdam bestond in die tijd niet alleen uit kooplieden van Smyrna, maar ook uit Grieken van Chios en Thessaloniki. Hun gemeenschap groeide en zei vroegen in 1752 aan het Oecumenisch Patriarchaat de zegen om een orthodoxekerk in een huis in de Koningsstraat te mogen oprichten.Hun kapel was toegewijd aan de Heilige Katherina. In 1763 is de kerk ondergebracht in een gebouw gelegen aan de Oudezijds Voorburgwal, dat kon aangekocht worden dankzij het nalatenschap van een Griekse handelaar die gewerkt had voor de Verenigde Oostindische Compagnie. Een eeuw later bleven er niet veel Grieken meer over in de Nederlandse hoofdstad, zodat in 1866 de kerk definitief gesloten werd.


KERKGEBOUW TE KOOP IN AMSTERDAM, DE HOOFSTAD VAN NEDERLANDOBJECT

Het object is een voormalige Rooms-katholieke kerk, gebouwd in 1906 in de historische stad Zaandam (ten Noorden van Amsterdam). Het is het werk van architect Jan Jansonius, die het een architecturale waarde gaf door er Art Nouveau kenmerken in te stoppen. In dezelfde straat kan men meer gebouwen ontdekken met Art Nouveau en Art Deco kenmerken. De kerk en de priesterwoning werden gebouwd in 1906, in een traditionele stijl, en werden erkend als monument.


RENOVATIE VAN HET PAND


De kerk, de parochiezaal en priesterwoning dienen grondig te worden gerenoveerd. Komt daarbij dat kerk dient te worden ingericht volgens de traditie van de Orthodoxe Kerk, met een iconostasis, ander kerkelijk meubilair en de noodzakelijke attributen.


OPROEP TOT STEUN


Het Aartsbisdom roept alle gelovigen en geïnteresseerden op te helpen de nodige fondsen te verzamelen voor de aankoop van het pand, goed voor een bedrag van 495.000€. Een soortgelijk bedrag is noodzakelijk voor de grootse restauratie- en renovatiewerken. Voor de realisatie van dit nobele project is er m.a.w. nood aan een bedrag van 1.000.000€.

Om dit alles te kunnen verwezenlijken roept het Aartsbisdom op tot de vrijgevigheid van diens gelovigen en een substantiële financiële steun. Ieder kan dit doen naargelang zijn mogelijkheden, ter ere van God en voor het welzijn van Zijn Heilige Kerk, maar ook voor het goede van de Moeder-Kerk van Constantinopel.

 Gelieve dit project te willen steunen met uw substantiële bijdragedoor storting op debankrekening van hetOrthodox Aartsbisdom van België / Exarchaatvan Nederland (Oecumenisch Patriarchaat):

Stichting: Stichting Orthodox Exarchaat vanNederland
Inschrijving Kamer van Koophandel : KvK - 64796787

Nederland - IBAN: NL94 TRIO 0254 8519 75 - BIC: TRIONL2U

Βelgië - IBAN: BE54 3754 2561 8497 - BIC: BBRUBEBB

 

 

 

© 2004-2016 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU