MEER FOTO'sNIEUWS


AFVAARDIGING VAN HET PATRIARCHAAT
VAN GEORGIË OP HET HEILIG AARTSBISDOM
VAN BELGIË

25.02.2017

Brussel - Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ontving op zaterdag 25 februari 2017 een afvaardiging van het Patriarchaat van Georgië op de zetel van het Heilig Aartsbisdom te Brussel.

Vijf Georgische hiërarchen, onder leiding van Z.E. Metropoliet Anton van Vani en Baghdati, die zich om ambtelijke redenen in Brussel bevonden, brachten een beleefdheidsbezoek aan de plaatselijke Metropoliet van de Oecumenische Troon, die hen hartelijk ontving, hen de geschiedenis van de plaatselijke Kerk verhaalde, en verwees naar het werk dat in het centrum van de Europese Unie wordt verricht.

Bij zijn antwoord bedankte Z.E. Metropoliet Anton van Vani en Baghdati, namens de anderen, de Metropoliet van België voor zijn warme, broederlijke ontvangst, benadrukte de liefde en eerbied die de Kerk van Georgië, en ook hij persoonlijk, heeft voor zowel de persoon van de Oecumenische Patriarch als het Oecumenisch Patriarchaat, en benadrukte verder de nood aan samenwerking en dialoog tussen de Orthodoxe Kerken, vooral inzake belangrijke kwesties, waarvan de Orthodoxe Diaspora er één is.

In het gesprek dat in een broederlijke sfeer verliep, benadrukte Metropoliet Athenagoras van België als antwoord zélf ook de nood aan samenwerking en dialoog, zowel op Interorthodox als op Interchristelijk vlak, iets dat enerzijds de eenheid van de Orthodoxie kan tonen in de hedendaagse wereld, en anderzijds de verschillende kwesties die bestaan of voortkomen uit interorthodoxe relaties.

De afvaardiging bestond uit H.H.E.E. Metropoliet Anton van Vani en Baghdati, Aartsbisschop Ioane van Rustavi en Marneuli, Metropoliet Melchisedek van Margveti en Ubisi, en Metropoliet Lazar van Borjomi en Bakuriani, de Bisschoppen Dositeoz in België en Saba in Noord-Amerika, en andere geestelijken van de Kerk van Georgië.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU