NIEUWS


INTERKERKELIJK COMITE VAN BRUSSEL (CIB) DHR. PHILIPPE CHEVALIER : 50 JAAR TEN DIENSTE
VAN DE OECUMENE

19.06.2017

Brussel - Op zaterdag 17 juni 2017 organiseerde het Interkerkelijk Comité van Brussel (CIB), dat verschillende vertegenwoordigers van christelijke gemeenschappen in de stad Brussel verenigt, in de kerk van het Museum van Brussel [de Koninklijke Kapel], een Concert van een Klarinettistenkwartet ter ere van Dhr. Philippe Chevalier, die 50 jaar lang in de schoot van de organisatie werkzaam was.  

 Met een wisselend voorzitterschap, verzekert de CIB sinds haar oprichting in 1970 verschillende oecumenische activiteiten, die elk jaar culmineren in de voorbereiding van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Na een zeer gezellig samenzijn 's middags in besloten kring, als uiting van de broederlijkheid die er in de groep heerst, was het concert een gelegenheid om dhr. Chevalier publiekelijk te huldigen, een monument dat "het geheugen en de ziel van de CIB" is.

 Omringd door nauwe medewerkers en vrienden, die hem hadden verrast door hun aanwezigheid, beleefde dhr. Chevalier momenten die hij als uniek in zijn leven bestempelde.

 Vader Evángelos, die het Voorzitterschap verzekert in naam van de Orthodoxe Kerk, benadrukte in zijn toespraak: "... Gedurende onze ontmoetingen, heb ik mensen van verschillende christelijke gezindten leren kennen, die bereid zijn om de boodschap van Christus te delen met respect voor ieders tradities. Openheid van geest, luisteren, dorst naar kennis van de andere, respect voor het verschil. Die kwaliteiten, die de werking van de CIB kneden, vinden we verenigd in de persoon van dhr. Philippe Chevalier!

 Door een aanwezigheid van bijna 50 jaar, en als stichtend lid van het Comité, vertegenwoordigt hij de nauwgezetheid, vastberadenheid, gevoeligheid, gelijkheid en zachtheid die de CIB toegelaten hebben om de geschiedenis van de oecumene door te laten sijpelen in het leven van deze stad Brussel. Mijnheer Chevalier, vandaag zijn de leden van het CIB, geroepen om andere uitdagingen over te nemen, trots om aan uw zijde te hebben gestaan, en met u samen te werken…."

 In het talrijke publiek viel de aanwezigheid op van Mgr Kockerols, rooms-katholieke hulpbisschop van Brussel-Mechelen, net als die van Canon Dr Jack Mc Donald, van de anglicaanse kerk.

 De dag werd afgesloten met een vriendschappelijke drink.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU