MEER FOTO'sNIEUWS


Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, hoofdspreker op de 50ste internationale Conferentie van de pastorale dienst van de Luchthavens in Stockholm (10 – 15 september 2017)

15.09.2017

Uppsala - Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België was de hoofdspreker op de 50ste Internationale Conferentie van de Aalmoezeniers van de Burgerluchtvaart (International Association of Civil Aviation Chaplains – I.A.C.A.C.), dat plaats vond van 10 tot 15 september 2017 in Stockholm (Zweden). Het hoofdthema van de conferentie was: “De toekomst tegemoet zien”. De Metropoliet van België sprak over het thema: “Het spirituele leven in de Orthodoxe Traditie”.

In zijn uiteenzetting is hij uitvoerig ingegaan op diverse aspecten van het orthodoxe geestelijke leven, sprak hij over de bronnen van het orthodoxe geestelijke leven, de zin van het leven, de dagelijkse praktijk van de christenen, en hun sacramentele leven. Hij heeft echter ook de nadruk gelegd op de methodiek van het christelijk leven, zoals het gebed, het vasten, de verering en betekenis van de ikonen, het belang van de kloosters en van de geestelijke vader. Nadien besprak hij vele interessante vragen, wat aantoont dat de rijkdom van de Orthodoxie onvoldoende gekend is en meer zou moeten bekend gemaakt worden bij de andere christenen en elkeen die de orthodoxie nog niet kent.

De conferentie begon met de openingsceremonie in de kathedraal van Uppsala, en een diner in het kasteel van dezelfde stad. Het belangrijkste doel van het congres was ideeën uit te wisselen tussen de vertegenwoordigers van de diverse christelijke gezindten. Ongeveer 85 leden van de Vereniging namen er aan deel, die verscheidene christelijke gezindten vertegenwoordigden (orthodoxen, rooms-katholieken, protestanten en anglicanen). De werking van de Associatie heeft als doel om nauwe banden te smeden tussen de diverse Kerken, tussen de verantwoordelijken van het luchthavenpastoraat, en de rest van de wereld.

De dagorde bevatte onder andere lezingen over diverse actuele thema’s, zoals een snellere en efficiëntere oplossing voor dringende problemen. De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging IACAC werd georganiseerd volgens democratische principes en in lijn met de geldende statuten.

Deze Conferentie markeerde de 50ste verjaardag van het IACAC, dat gesticht werd door de rooms-katholieke priester van de Internationale Luchthaven van Brussel, de Eerwaarde Heer Xavier de Meeüs. De luchthaven van Brussel is overigens de eerste luchthaven die beschikte over een orthodoxe kapel (1994). Maar vandaag beschikt ze zelfs over 2 kapellen: een in de B-vleugel (toegewijd aan de Heilige en een in de A-vleugel (toegewijd aan de Tempelgang van de Moeder van God – geschonken door Archon Geórgios Alexandrís).

Het Oecumenisch Patriarchaat, en meer algemeen de Orthodoxie, werden ook dit jaar vertegenwoordigd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU