MEER FOTO'sNIEUWS


HET FEEST VAN DE HEILIGE MARINA TE BRUSSEL

17.07.2017

Brussel - Vol luister werd het jaarlijkse feest gevierd van de Parochie van de Heilige Grootmartelares Marina te Brussel.  

 Op zondagavond 16 juli werden de Grote Feestelijke Vespers met Broodwijding gevierd, vanop de troon voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Gedurende de Vespers sprak de Aartsdiaken van het Heilig Aartsbisdom, v. Filádelfos Kafalís, de homilie uit.  

 Op de hoogdag werden de Feestelijke Metten gevierd, en vervolgens de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie, voorgegaan door Metropoliet Athenagoras.  

 Tijdens zijn homilie verhaalde Zijne Eminentie het leven en martelaarschap van de Heilige Marina, en de grootsheid van haar Heiligheid, die het levensdoel van elke gelovige moet worden. Hij diepte de betekenis en het wezen van de Heilige verder uit, en benadrukte daarbij haar belang voor de mensen vandaag bij hun strijd om de Heiligheid te winnen: door geloof in Christus, voortdurende belijdenis van hun geloof tegenover de wereld, en tenslotte door de strijd in gemeenschap met God en Zijn Heiligen.

 Op het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte Zijne Eminentie de Rector van de Parochie, Aartspriester Dimítrios Stamatákis, die al ongeveer twintig jaar met eerbied en ijver werkt voor het welzijn van deze Parochie in de stad Brussel. Vervolgens bedankte hij de bezoekende priesters van de overige parochies in de stad, evenals de gelovigen die zich haastten om de Heilige Marina en het heilig hoogfeest te eren.  

 Onder de talrijke kerkgangers bevonden zich vertegenwoordigers van het Griekse Leger, geleid door Generaal Nikólaos Zachariádis, een trouwe parochiaan die vele malen deze parochie aan de koorstaander diende, Archon Protonotários Konstantínos Vamvakás en zijn feestende echtgenote Marina, evenals de medewerkers van de Europese Instellingen, die zich vlak bij de kerk van de Heilige Marina bevinden.  

 Na het einde van de Goddelijke Liturgie, was er een receptie in de aanpalende parochiezaal.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU