MEER FOTO'sNIEUWS


De gedachtenis van de Heilige Apostel Andreas
de Eerstgeroepene te België

26.11.2017

Gent - Met grote vreugde werd de gedachtenis van de Heilige Apostel Andreas de Eerstgeroepene gevierd in het Heilig Aartsbisdom van België.

 De feestelijke Metten en de Goddelijke Liturgie vonden plaats op zondag 26 november in de parochie van de Heilige Andreas te Gent, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Monseigneur Athenagoras.

 Dit is de eerste Vlaamse parochie van het aartsbisdom, dewelke opgericht werd door wijlen Aartspriester Ignace Peckstadt, welke haar rijke werk voortzet tot de dag van vandaag en de orthodoxe christenen van iedere etnische achtergrond bijeen brengt die in deze grootstad van Noord-België en de rest van de regio vertoeven.

 De voorgaande hiërarch verkondigde het goddelijke woord en, verwijzend naar de evangelische lezing, benadrukte de moeilijkheid voor de mens van eender welke periode om aardse goederen en materiële rijkdommen te weigeren om zo onbezorgd diens leven in Gods handen te plaatsen. Niettemin is de Apostel Andreas een voorbeeld van de ontkenning van aardse goederen, omdat toen hij besefte dat Degene die hem bij Zich riep de verwachtte Messias en Verlosser der wereld is, hij alles achterliet om Hem te volgen en zodoende de eerste plaats ontving onder de Heilige Apostelen.

 De Goddelijke Liturgie werd opgevolgd door het gebruikelijke onthaal in de geestelijke samenkomstzaal van de parochie, met zang en dans van over de hele wereld.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU