MEER FOTO'sNIEUWS


TER GELEGENHEID VAN DE VOLTOOIING
VAN DE WERKEN AAN DE AARTSBISSCHOPPELIJKE AMBTSWONING TE BRUSSEL
en ter gelegenheid van de Week
voor de eenheid der Christenen

19.01.2017

Brussel - Na de voltooiing van de verbouwingswerken aan het gebouw van de zetel van het Aartsbisdom van België, en ter gelegenheid van het begin van de bidweek voor de Eenheid der Christenen (18 tot 25 januari 2017), werden op 18 januari de Vespers gevierd in de Kerk van de Heilige Marina te Brussel, in de Metropolitane Ambtswoning, in chorostasis voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

Onder andere Bisschop Dositeoz in België van het Patriarchaat van Georgië, Koorbisschop Porfyrios van Neapolis (Kerk van Cyprus), vertegenwoordigers van de Orthodoxe Vertegenwoordigingen bij de E.U., apostolisch nuntius in België Augustin Kasuja, secretaris van de apostolische nuntiatuur dhr. Juan Pablo Cerrillo Hernández, rooms-katholiek bisschop van Antwerpen Johan Bonny, rooms-katholiek bisschop Jean-Luc Hudsyn, secretaris-generaal van de COMECE broeder Olivier Poquilon, voorzitter van de evangelische kerk van België Dr. Geert Lorein, archimandriet Zadig Avedikian van de Armeense kerk, en de vertegenwoordiger van de KEK mevr. Ekateríni Pekrídou, hadden positief geantwoord op de uitnodiging van Zijne Eminentie.

Verder waren Hare Excellentie de Ambassadeur van Griekenland in België, mevr. Elefthería Galathianáki aanwezig, de Consul van het Consulaat van Griekenland te Brussel, mevr. Eléni Petroulá, Zijne Excellentie Ambassadeur Marc Van de Reeck, en Generaal Nikólaos Zachariádis, militaire Vertegenwoordiger van Griekenland te Brussel, en andere hoge genodigden.

Op het einde van de Vespers zegende Zijne Eminentie de Vasilópita (Basiliostaart) en sprak hij vervolgens over Basilios de Grote en zijn nalatenschap voor de eenheid en de solidariteit die er onder christenen zou moeten heersen. Vervolgens besprak hij enkele belangrijke onderwerpen betreffende de Orthodoxe Kerk vandaag, bovenal het Heilig en Groot panorthodox Concilie van het afgelopen jaar, en de volgende stappen en daden die het Oecumenisch Patriarchaat en het Aartsbisdom van België wil ondernemen in het komend jaar. Hij beklemtoonde vooral de belangrijke rol die het Oecumenisch Patriarchaat speelt, zowel voor de eenheid van de plaatselijke Orthodoxe Kerken, als voor de dialoog tussen de Christenen en andere godsdiensten.

Tot slot bedankte hij de aanwezigen voor hun antwoord op zijn uitnodiging, en sprak hij zijn vreugde uit voor hun aanwezigheid bij de dienst in de onlangs vernieuwde Aartsbisschoppelijke Ambtswoning. Na het einde van de Vespers en de verdeling van de Vasilópita werd een Receptie aangeboden in de Troonzaal van het Aartsbisdom.

 

 

 

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU