MEER FOTO'sNIEUWS


METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË BIJ DE GROTE BEDEVAART TE GRABARKA IN POLEN

24.08.2017

Grabarka - Op vriendelijke uitnodiging van Zijne Zaligheid Metropoliet Sawa van Warschau en Heel Polen, bevond Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras zich twee dagen in Polen, om deel te nemen aan de feestelijkheden rond het Hoogfeest van de Transfiguratie in het Heilig Klooster te Grabarka, vergezeld door zijn Diaken v. Geórgios Tzatzánis, geestelijke van het Aartsbisdom van België.  

 Ze werden op de Luchthaven van Warschau ontvangen door de Zeer Eerwaarde Heer Aartspriester Andrzej Kuźma en Diaken Rościsław, die hen naar de Zetel brachten van het Heilig Aartsbisdom van Warschau, waar Zijne Zaligheid Metropoliet Sawa hen ontving. Hij sprak zijn grote vreugde uit over hun komst naar Polen, en nodigde hen uit op het Hoogfeest. Daarna volgde een maaltijd en een uitwisseling van geschenken, gevolgd door een kort bezoek aan de Kathedraal en het Geestelijk Centrum. De reis naar het Heilig Klooster van Grabarka, dat zich ten oosten van Warschau bevindt, duurde tweeëneenhalf uur.  

 In het Heilig Klooster van Grabarka werden ze ontvangen door de Abdis en Hiërarchen en geestelijken van de Heilige Kerk van Polen. Ze bereidden zich meteen voor op de processie naar de plaats waar de Erediensten in openlucht werden gehouden. De duizenden gelovigen die aan de meerdaagse bedevaart deelnamen, waren vaak vele kilometers te voet gekomen. Onder de bedevaarders bevonden zich ook 60 gelovigen van de Poolstalige Parochie van het Aartsbisdom van België, geleid door de Rector van hun Parochie: Aartspriester Paweł Cecha. Onder de genodigden bevond zich ook Zijne Eminentie Metropoliet Nektários van Argolís [de streek rond Árgos], vergezeld door een groep van 50 jongeren, die een reliek van de Heilige Panteleimon hadden meegebracht.  

 De Diensten van de Vespers en de Metten werden voorgegaan door Zijne Zaligheid Metropoliet Sawa van Warschau, en opgeluisterd door het Koor van de Orthodoxe Theologische Academie van Warschau. Zijne Zaligheid Metropoliet Sawa verwelkomde de aanwezigheid van Metropoliet Athenagoras van België en zijn gezelschap, en sprak met bijzondere waardering over de nauwe banden tussen de Kerk van Polen en de Moederkerk van Constantinopel. Hij vernoemde de grote erkentelijkheid en hartelijke dank van de Kerk van Polen voor het bemiddelingswerk van het Heilig Aartsbisdom van België, uiteraard in het bijzonder voor het opvangen van de orthodoxe Poolse gelovigen in Brussel. Vervolgens verwelkomde Zijne Zaligheid de aanwezigheid van Zijne Eminentie Metropoliet Nektários van Argolís en de jongeren uit Griekenland. Hij bedankte hen dat ze een reliek van de Heilige Panteleimon ter verering naar het Feest hadden meegebracht. De Metropoliet van Argolís werd vanzelfsprekend gevraagd om een woord tot de gelovigen te richten. Daarna werden de Diensten gevierd (volgens de Russische Traditie), gevolgd door een maaltijd in de grote Refter van het Heilig Klooster.  

 Verschillende bisschoppen vierden vier Liturgieën in verschillende kapellen, en dat van ’s middernachts tot 8u ’s ochtends. De Feestelijke Goddelijke Liturgie werd in openlucht gevierd door Zijne Zaligheid Metropoliet Sawa van Warschau, omringd door de Metropoliet van België en Aartsbisschop Abel [van Lublin en Chełm], en rechtstreeks uitgezonden door de Nationale Televisie.  

 Na het Evangelie gaf een priester een homilie. Daarna stelde Zijne Zaligheid de Metropoliet van België voor aan de menigte bedevaarders, sprak hij zijn erkentelijkheid en dank uit voor zijn onvermoeibare steun aan, en vaderlijke zorg voor de Poolstalige Parochie te Brussel, en nodigde hem uit om het woord tot de bedevaarders te richten. De Metropoliet van België sprak zijn "erkentelijkheid en vreugde" uit "voor Zijne Zaligheid omdat hij hem had uitgenodigd op de Hoogdag van de Transfiguratie te Grabarka. Die berg symboliseert de berg Thabor, waarop de Heer Zijn gedaante in heerlijkheid toonde, en Zijn Goddelijkheid onthulde, net als Zijn kracht, tegenover drie van Zijn leerlingen en Apostelen. Wij worden ook geroepen om vandaag het licht van de Transfiguratie te weerkaatsen in de steeds meer geseculariseerde wereld, vol problemen en wanhoop". Hij bracht als vertegenwoordiger van Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos diens warme, broederlijke groeten over aan Zijne Zaligheid Metropoliet Sawa van Warschau, en verzekerde Zijne Zaligheid dat de Moederkerk steeds bereid is om de Heilige Kerk van Polen te steunen.  

 Na het einde van de Goddelijke Liturgie verleende Zijne Zaligheid Sawa aan zowel Metropoliet Athenagoras van België als Diaken Georgios Tzatzánis een onderscheiding. Bovendien gaf hij hen geschenken vanwege het Heilig Klooster Grabarka. De Metropoliet van België werd daarna gevraagd om interviews te geven aan tv-zenders en journalisten van de geschreven pers. Nadien volgde een maaltijd in de grote Refter van het Heilig Klooster, waar er nog verschillende toespraken werden gehouden.  

 Vervolgens werden ze, - voor de terugreis - overgebracht naar de Luchthaven van Warschau. De reis naar Polen bood de gelegenheid om meer bekend te geraken met het diepe geloof van de Poolse orthodoxe christenen. Het was verder een gelegenheid voor uitwisselingen met de bisschoppen van de Kerk van Polen, die allemaal nood hebben aan gehoor en erkenning van hun werk.

De volledige Goddelijke Liturgie kan bekeken worden op: http://bialystok.tvp.pl/33658484/liturgia-swieta-przemienienia-panskiego-2017

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU