NIEUWS


HEILIG PASEN TE BRUSSEL

18.04.2017

Brussel - Met ingetogenheid en luister werden in het Aartsbisschoppelijke Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel de heilige Paasdagen gevierd. Tijdens de eerste dagen van de Grote Week werden de diensten van de Bruidegom gevierd, evenals de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven. Vanaf de ochtend van Grote (Witte) Donderdag tot Paaszondag werden de erediensten voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door de geestelijken van de kerk. Op de avond van de Grote Donderdag werd de Dienst van het Lijden gevierd, waarna de versiering van het Epitafios plaatsvond door vrouwen van verschillende leeftijden uit de parochie, die de hele nacht in de kerk de wacht hielden, zoals gebruikelijk in veel streken in Griekenland. Op de ochtend van de Grote (Goede) Vrijdag werden de Koninklijke Uren gevierd en, na een korte onderbreking, de Vespers van de Kruisafneming. Terwijl zich 's avonds in een afgeladen kerk de Metten van de Grote (Stille) Zaterdag voltrokken, had de uitdraging van het Epitafios plaats in de straten rond de kathedraal. Bij de uitdraging van het Epitafios hadden de plaatselijke overheden, behalve de gebruikelijke toestemming, een politiemacht opgetrommeld voor de veiligheid van de gelovigen die eraan deelnamen.
 Op de ochtend van de Grote Zaterdag werden de Grote Vespers gevierd en de "eerste opstanding", terwijl 's avonds de Pannichida, en vervolgens de Verrijznisdienst en de Feestelijke Goddelijke Verrijzenisliturgie werden gevierd. Tijdens de Goddelijke Liturgie werd de Patriarchale Boodschap van Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos voorgelezen, evenals de beknopte brief van Metropoliet Athenagoras van België, waarin hij duidelijk verwees naar de Verrijzenis, de Fanar, evenals een vaderlijke aansporing tot de orthodoxe gelovigen tot volle ondersteuning van onze Moeder, de Heilige en Grote Kerk van Christus.
 Op Paasdag werden de Vespers van de Liefde gevierd, met deelname van alle geestelijken die in Brussel wonen, en werd het Evangelie in verschillende talen gelezen.


 Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de priesters en diakens van de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel wensten dat het avondloos licht van de Verrijzenis de wereld mag vervullen met vreugde, hoop en optimisme. Χριστός Ανέστη! Christus is verrezen!

 

Grote Donderdag


Grote Vrijdag


Grote Zaterdag


Paaszondag


 

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU