MEER FOTO'sNIEUWS


JAARGETIJDE VOOR WIJLEN ABDIS MARIA
TE ASTEN IN NEDERLAND

25.06.2017

Asten - Op zaterdag 24 juni 2017 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg in het vrouwenklooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten (Noord-Brabant) het jaargetijde voor Moeder Abdis Maria, zaliger gedachtenis.

 's Morgens werd de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie gevierd, en na een kleine onderbreking, werd aan de rand van het graf van de Abdis zaliger, de Pannychida gevierd volgens het kloostertypikon.

 Moeder overste Maria, van Nederlandse afkomst, bekeerde zich tot de Orthodoxie, en wilde, na een jarenlang verblijf in Griekenland waar ze als moniale leefde, terugkeren naar haar vaderland en er een klooster stichten. Met de zegen van de toenmalige metropoliet, Metropoliet Panteleimon, begon haar inspanning en vond ze in 1989 een kippenboerderijtje. Dat vormde ze om tot een Orthodox Klooster, een aantrekkingspool voor gelovigen zowel uit Nederland als uit de naburige landen. Na een slepende ziekte ontsliep wijlen de Abdis op 24 juni 2016.

 De zeventallige zustergemeenschap blijft, onder leiding van Abdis Johanna, de opvolgster van wijlen de Hegoumena, en met de zegen van het Heilig Aartsbisdom van België, onafgebroken een vuurtoren van de Orthodoxie in de regio, en een rustplaats voor elke bedevaarder die het Klooster bezoekt.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU