PDF VERSIENIEUWS


MEDEDELING VAN DE VOORZITTER VAN DE PEDAGOGISCHE COMMISSIE

02.01.2017

Weiler-la-Tour

Beste wensen voor een gezegend jaar 2017!

Bij deze laat ik u weten dat met ingang van 1 januari 2017 Vader Dominique Verbeke, inspecteur-adviseur orthodoxe godsdienst, met pensioen is.

Na het officieel uitschrijven van een vacature (cf. Belgisch Staatsblad) en de ontvangst van slechts één kandidatuur, heeft de Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk unaniem beslist dat hij zal opgevolgd worden door dhr. Philippe Debruyn, die tot op heden leerkracht orthodoxe godsdienst was. Vader Dominique zal uiteraard de lopende zaken verder afhandelen.

We wensen Vader Dominique - die omwille van zijn verdiensten door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos recentelijk verheven werd tot de waardigheid van Protopresbyter van de Oecumenische Troon - elk goeds toe en bovenal een goede gezondheid.

Aan de nieuwe inspecteur-adviseur wensen wij veel kracht en wijsheid toe in het vervullen van zijn taak. Hij zal te bereiken zijn via: inspectie@orthodoxonderwijs.be

 

+ Metropoliet Athenagoras van België
voorzitter van de Pedagogische Commissie

 

 

 

 

 

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU