MEER FOTO'sNIEUWS


ORTHODOXE AANWEZIGHEID OP DE NATIONALE FEESTDAG VAN BELGIË

22.07.2017

Brussel - Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg nam deel aan de feestelijkheden voor de verjaardag van de onafhankelijkheid van het Belgisch koninkrijk.  

 Op 21 juli 1831 werd Leopold I als "koning der Belgen" ingezworen, na onafhankelijkheidsgevechten [eind 1830] tegen de overheid van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Sindsdien geldt dit als de nationale feestdag van het koninkrijk van België.  

 In de rooms-katholieke kathedraal van de Heiligen Michaël en Goedele van de stad, werd het jaarlijks "te deum" gevierd, voorgegaan door de rooms-katholieke aartsbisschop van Mechelen en Brussel - kardinaal Jozef De Kesel - met de hoge aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning der Belgen Filip, en het gehele koninklijke huis.  

 Bij het officiële "te deum" was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België aanwezig als vertegenwoordiger van alle Orthodoxen in België. Hij werd vergezeld door zijn Aartsdiaken, v. Filádelfos Kafalís.  

 Na het "te deum" volgde een officiële receptie op het Egmontpaleis van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in aanwezigheid van Belgische politici, hoge magistraten, de Voorzitter van de Europese Commissie dhr. Jean-Claude Juncker, diplomaten van verschillende landen - waaronder de Ambassadeur van Griekenland: mevr. Elefthería Galathianáki - en de hoofden van de erkende levensbeschouwingen in België.  

 In de namiddag van diezelfde dag had de militaire parade plaats, die begint aan het Koninklijk Paleis en verder gaat door de hoofdstraten van de stad Brussel.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU