MEER FOTO'sNIEUWS


Communiqué van de 14de bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie de Benelux (CEOB-OBB)

17.11.2017

Brussel - De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) kwam op donderdag 16 november 2017 onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat) voor de veertiende keer bijeen op het hoofdkantoor van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, in de Charbolaan 71 in Brussel. Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschop Marc (Patriarchaat van Roemenië) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) waren eveneens aanwezig.

 De bisschoppen werden geïnformeerd over het colloquium "Religioptimist", een bijeenkomst georganiseerd in de Belgische Senaat waar vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen en jongeren optimistisch spraken over de rol van religies in de hedendaagse samenleving. Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat - hoofd van de orthodoxe eredienst) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) namen deel aan dit colloquium. Deze informatie bood gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de relatie tussen Kerk en maatschappij, de positieve rol die geloof in het dagelijks leven kan spelen, de uitdaging van de secularisatie, en de geestelijke strijd tegen de onverschilligheid tegenover het geloof.

 Een ander onderwerp van discussie tussen de bisschoppen was dat van de commissies die onder de verantwoordelijkheid van de OBB werken. De bisschoppen overwogen ook de oprichting van een gezamenlijke commissie voor de theologische dialoog tussen de Orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk.

 Vervolgens werden de hiërarchen op de hoogte gebracht van het laatste nieuws over het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland. Zij hebben zich in het bijzonder gericht op de Dag van de Orthodoxen in Nederland, op 18 november 2017 in Amsterdam, die doorgaat onder de auspiciën van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. Ze benadrukten het belang van deze gebeurtenis en informeerden zich over de details van de organisatie.

 De bisschoppen bespraken ook de datum, plaats en voorbereidingen voor de organisatie van een Congres van de Orthodoxe Kerk in de Benelux op initiatief van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie. Ze hebben het besluit genomen om een ​​voorbereidende commissie op te richten waarin geestelijken en leken van elke orthodoxe aanwezigheid, inclusief jongeren, zullen zetelen. Ze onderzochten ook de mogelijkheden voor de data van bedevaarten voor de leden-bisschoppen naar St. Petersburg en de Athosberg, evenals de stappen die moeten ondernomen worden om deze projecten uit te voeren.

 De 14e vergadering van de CEOB werd afgesloten met een uitwisseling van informatie over het leven en werk van de orthodoxe bisdommen in de Benelux.

 De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux zal plaats vinden op 14 juni 2018.

 De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Pre-Conciliaire Pan-Orthodoxe Conferentie, gehouden in Chambésy (Genève) in juni 2009.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU