MEER FOTO'sNIEUWS


Ontvangst van Heilige relieken
in de Kathedraal te Brussel

07.11.2017

Brussel - De Grote Vespers voor het Feest van de Synaxis van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël werden luisterrijk gevierd in de Kathedraal te Brussel.

  In de feestvierende kerk ontvingen geestelijken van de parochies in Brussel, samen met vrome christenen, op de avond van de 7e november een houten reliekschrijn met deeltjes van heilige relikwieën van de Heiligen Andreas de Eerstgeroepene, de Keizers Konstantijn en Helena, Georgios (Joris) de Trofeedrager, de Grootmartelaars Minas, Katerina en Barbara, Kyrillos de verlichter der Slaven, Nektarios van Pentapolis, Silouan de Athoniet, Serafim van Sarov, evenals een klein deeltje van het Eerbiedwaardig Kruis, die onlangs geschonken werden aan het Heilig Aartsbisdom van België.

 Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg bracht de heilige relieken over van het Bisdom naar de HH. Aartsengelenkathedraal. Nadien ging hij vanop de troon voor in de Grote Vespers van het feest.

 Het prachtige reliekschrijn zal één jaar rondtrekken langs de verschillende parochies die met hun naam Heiligen eren waarvan er relikwieën zijn. Daarna zullen ze alleen in de Kathedraal geplaatst worden, als zegen en kostbaar erfgoed, tot heiliging van de gelovigen.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU