MEER FOTO'sNIEUWS


PRIESTERWIJDING TE EUPEN IN BELGIË

19.06.2017

Eupen - Vandaag, zondag 18 juni 2017, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de Liturgie in de Kerk van de Heilige Apostelgelijke Nina te Eupen in België. Tijdens de Goddelijke Liturgie diende hij de priesterwijding toe aan Diaken v. Geórgios Bouzídis.

 De nieuwe priester is een gehuwde geestelijke, vader van twee dochters, en leefde en werkte tot voor kort als sociaal werker in Duitsland. Hij werd ongeveer zeven maand geleden tot diaken gewijd en zal voortaan de verantwoordelijkheid opnemen voor de Duitstalige Parochie te Eupen, in het Duitstalig deel van België.

 Tijdens zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar de zending van de priester in de hedendaagse wereld, vereenzelvigde hij elke persoon die de goddelijke roeping beantwoordt met de Apostelen in de Evangelielezing van vandaag (2e zondag van Mattheüs), die de roeping van Christus de Verlosser beantwoordden.

 "Die roeping welt op uit de genade van de Heilige Geest. De genade die de apostelen van de Blijde Boodschap vormde, roept u ook om Apostel van de parochie te worden die de Kerk u toewijst om te dienen... Die zending is dat u die eucharistische gemeenschap onderling en met God verenigt... U bent geroepen om vertegenwoordiger te worden van de mensen bij de Heilige Offertafel. U bent geroepen om gids en herder te worden; een herder die zichzelf opoffert om zijn kudde levend te houden... Tot op heden was u een sociaal assistent, nu wordt u assistent (liturg) van God en ontvangt u het onschatbaar priesterschap. Dat is niet alleen een eer, maar vooral een verantwoordelijkheid! Ik wens van harte dat u uw geestelijk leven op twee pijlers bouwt. Op de dienst van God en de dienst van de mensen..."

 Na het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte Zijne Eminentie de afscheidnemende Rector, v. Aurel Popescu, die de Parochie trouw heeft gediend, en God en de Metropoliet iets voor zijn vertrek de mogelijkheid bood om een waardige opvolger te ontdekken. Vervolgens bedankte hij de eerste Parochiepriester, v. Constantin Miron, geestelijke van het naburige Aartsbisdom van Duitsland en geestelijke vader van v. Georgios, die de grondslag legde voor de Parochie, en nu één van zijn geestelijke kinderen ten dienste van de parochie aanbood.

" Het is een historische dag voor de Parochie. Er wordt een bladzijde omgedraaid, maar haar visie en missie blijven dezelfde: de verlossing van de gelovigen en de eenheid van de orthodoxen van allerlei afkomst in de streek!", zei hij op het einde van de bedankingen nadrukkelijk tot de nieuwe Priester.

 Voorts was de aanwezigheid van de rooms-katholieke bisschoppelijke vicaris van Eupen belangrijk. Hij ondersteunt de Parochie sinds haar stichting, en haastte zich om de nieuwe Rector te feliciteren. Dat waarborgt de voortzetting van de goede samenwerking en ondersteuning van beide zijden.

 Tot slot werd in de zijtuin van de kerk een receptie gehouden voor deze grote vreugde voor de Parochie.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU