MEER FOTO'sNIEUWS


PRIESTERWIJDING EN NIEUWE AARTSDIAKEN
VOOR HET H. AARTSBISDOM VAN BELGIË

19.03.2017

Brussel - Vandaag, 19 maart 2017, Zondag van de Kruisverering, diende Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel de priesterwijding toe aan Aartsdiaken Athanásios Toparlákis.

Hij is uit Ámfissa in Fokída afkomstig, gehuwd geestelijke en vader van één kind, diende drie jaar lang nauwgezet en gewetensvol het Heilig Aartsbisdom van België als Aartsdiaken en Rapporteur, en zal zijn dienstwerk voortzetten als Hulppriester van de Kathedraal van Brussel.

Zichtbaar ontroerd sprak de wijdende hiërarch, Metropoliet Athenagoras van België, woorden vol vaderlijke liefde en genegenheid over de wijdeling, die toevallig de eerste was die hij na zijn verkiezing tot Metropoliet van België had gewijd. Hij beklemtoonde het grote belang van het grote Mysterie van het Priesterschap, en riep de nieuwe priester op om in te gaan op de omstandigheden en de dringende noden van de Kerk en het Godsvolk, in de steeds veranderende hedendaagse wereld.

Hij wees er uitdrukkelijk op: "Dat is onze zending, ons werk, ten eerste als priesters, door de aanbidding van God voort te zetten als heiligende en verlossend werk van onze Heer, en ten tweede als mensen, door overal een goede getuigenis te geven als gelovige, rechtvaardige mensen, goede ouders en burgers... De geestelijke is echter de bemiddelaar tussen God en mens doordat hij de mensen de Genade van God brengt, doorheen de Mysteriën van de Kerk, evenals de troost en liefde van Christus".

Als antwoord op de beleefde uitnodiging van de wijdeling, waren bij de Goddelijke Liturgie en de wijding de Zeer Eerwaarde Heer Archimandriet Máximos Póthos van de Oecumenische Troon, Protosyngelos (Kanselier) van het Heilig Aartsbisdom van Zwitserland en zijn geestelijke vader, en de Zeer Eerwaarde Heer Aartspriester Emmanouíl Dermitzákis uit het Heilig Aartsbisdom van Kydonía [Chaniá] en Apokóronas aanwezig, schoonvader van de nieuwe Priester van de Kerk.

Daarnaast waren er ook geestelijken van het Heilig Aartsbisdom van België kunnen komen, evenals een vertegenwoordiging van de monialen van het Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten in Nederland, geleid door Abdis Moeder Johanna.

Voorts waren Generaal Nikólaos Zachariádis, Militair Vertegenwoordiger van Griekenland bij de NAVO te Evere, Archonten van de Oecumenische Troon, en een menigte gelovigen aanwezig.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd de één jaar geleden te Brussel gewijde hiërodiaken Filádelfos Kafalís door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België aangesteld tot Aartsdiaken van het Aartsbisdom.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU