MEER FOTO'sNIEUWS


UITVAARTDIENST VAN WIJLEN R-K BISSCHOP
LEON LEMMENS IN DE KATHEDRAAL
VAN DE STAD MECHELEN IN BELGIË

10.06.2017

Mechelen - Op zaterdag 10 juni 2017 werd de Uitvaartdienst gevierd van wijlen rooms-katholiek bisschop Leon Lemmens, hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen, die enkele dagen eerder in de Heer ontslapen was.

 De Uitvaardienst, die plaats vond in de Heilige Romboutskathedraal te Mechelen, werd voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel, de rooms-katholieke aartsbisschop van Mechelen en Brussel, in aanwezigheid van vele rooms-katholieke bisschoppen uit België, evenals kardinaal Godfried Danneels.

 Er was een belangrijke aanwezigheid van leden van de Sint-Egidiusgemeenschap uit Antwerpen. Een grote menigte nam samen afscheid van haar geliefde bisschop, die, zoals kardinaal Jozef de Kesel hem omschreef, steeds mensen in nood terzijde stond, en vooral migranten.

 De r-k bisschoppen van België vierden de Mis samen met onder andere r-k bisschop Vincenzo Paglia, verantwoordelijke voor de gemeenschap van Sant'Egidio, waar wijlen bisschop Lemmens lid van was, en de pauselijke nuntius in België: r-k bisschop Augustine Kasujja, die paus Franciscus vertegenwoordigde.

 Op de Uitvaartdienst waren vertegenwoordigers uitgenodigd van alle erediensten in België. De Orthodoxe Kerk werd, doordat Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België weerhouden was op de Fanar, vertegenwoordigd door de Zeer Eerwaarde Heer Stavros Triantafýllou, Aartspriester van de Oecumenische Troon, en de Eerwaarde Heer Priester Athanásios Toparlákis. Verder waren er vertegenwoordigers van de protestanten, van de anglicaanse kerk, een vertegenwoordiger van het israëlitische consistorie, evenals de syro-jacobitische bisschop van België.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU