MEER FOTO'sNIEUWS


SNIJDEN VAN DE NIEUWJAARS-VASILOPITA IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË

08.01.2017

Brussel - In aanwezigheid van een menigte gelovigen werd op zondag 8 januari 2017 in de HH. Aartsengelenkathedraal te Brussel het jaarlijkse aansnijden van de nieuwjaars-Vasilópita (Basiliostaart) gevierd.

De viering begon met de Bisschoppelijke Vespers, in chorostasis voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, en in aanwezigheid van geestelijken van het Heilig Aartsbisdom, geestelijken van Orthodoxe Zusterkerken, afgevaardigden van diplomatieke en militaire vertegenwoordigingen van Griekenland in België, evenals heel wat gelovigen uit vele parochies van het Aartsbisdom.

Voor het einde van de dienst sprak Zijne Eminentie over Basilios de Grote en het werk dat die voor de Kerk verrichtte. Vervolgens gaf hij een overzicht van 2016, waarbij de belangrijkste gebeurtenissen in ons Heilig Aartsbisdom te berde kwamen. Hij belichtte verder de wijding van nieuwe geestelijken, de verheffing van de Zeer Eerwaarde Heer Aartspriester Dominique Verbeke, Rector van de Parochie van de H. Andreas te Gent, en Directeur van het Theologisch Instituut "H. Apostel Paulus" voor het Vlaamse landsgedeelte, tot Aartspriester van de Oecumenische Troon. Als inspecteur is v. Dominique op pensioen gegaan, en wordt in die functie opgevolgd door dhr. Philippe De Bruyn. Hij vervolgde met de belangrijke personen die ons dit jaar (2016) ontvielen, zoals v. Ignace Peckstadt, Abdis Maria, de Archonten Geórgios Gioúrgas en Konstantínos Dimitríou, dhr. Alkís Ístiris evenals Rafaíl Mavrogiannákis, allen zaliger gedachtenis. Vervolgens kondigde hij de verheffing aan van Professor Dr. Konstantínos Vamvakás tot het Ambt van Archon Protonotários van de Heilige en Grote Kerk van Christus. Hij vergat niet de historische Parochie van de Heilige Katerina te Amsterdam te vermelden, en de noden die ze nog heeft, evenals de succesvolle Bijeenkomst van de Geestelijkheid in november.

Nadien bedankte hij de priesters van heel het Aartsbisdom voor de inspanningen die ze leveren voor de geestelijke vooruitgang van de Parochies, en ook alle aanwezigen, en wenste hij alle aanwezigen een gezegend, vredig en voorspoedig jaar. Uiteraard vergat hij de verantwoordelijken van de Kathedraal niet, voor hun goede organisatie en werking.

Tot slot zegende hij de Vasilópita, sneed hem aan en verdeelde hij die onder iedereen die het feest bijwoonde, terwijl de koorzangers het Polychrónion zongen voor Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos.

 

 

 

 

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU