NIEUWS


Feest van de poolse parochie van Brussel en de Wijding van een nieuwe Diaken

10.09.2017

Brussel - De Geboorte van de Moeder van God werd in de Poolse parochie van de Heilige Metropolis van België in Brussel glansrijk gevierd. Gelovigen van vooral Poolse afkomst, maar ook van andere parochies van het Aartsbisdom, waren in gebed verenigd tijdens de Goddelijke Liturgie van zondag 10 september, 2017.

 De Goddelijke Liturgie werd gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door Zijne Excellentie Bisschop Hilarion van Edmonton (Canada - Oecumenisch Patriarchaat), en de eerwaarde vaders Dominique Verbeke, aartspriester van de Oecumenische troon en rector van de parochie van de Heilige apostel Andreas in Gent, Heikki Huttunen (ook secretaris-generaal van de CEC-KEK), Aartspriester Ioannis Lykos (geestelijke vader van de nieuwe diaken), Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Aartspriester Pawel Čecha, (rector van de Poolse parochie) , Aartspriester Athanasios Toparlakis, en diakens Barnabas Genbrugge en Georgios Tzatzanis.

 De homilie werd gehouden door bisschop Hilarion, die verwees naar het feest van de Geboorte van de Moeder van God en de effecten daarvan op ons leven.

 Later, op het voorziene moment tijdens de Goddelijke Liturgie, is Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras overgegaan tot de diakenwijding van de heer Filip Boone. In de aansporing, die hij aan de kandidaat tot het diaconaat richtte, benadrukte Zijne Eminentie dat hij zijn kruis zal moeten dragen en Christus volgen. Hij zei karakteristiek: 'Wie dicht bij Christus wil zijn, moet zijn kruis kunnen dragen. Er kan geen opstanding zijn zonder voorafgaande kruisiging, er is geen bevrijding zonder tranen. Golgotha is geen plaats van veroordeling, maar een baptisterium van zuivering en een symbool van wederopstanding. Het Kruis zal uw steun zijn. " Daarop verzekerde Zijne Eminentie hem dat hij, samen met zijn geestelijke vader, vader Ioannis Lykos, aan zijn zijde zal blijven, net zoals uiteraard ook zijn vrouw en kinderen en allen die hij zal moeten dienen in de parochie van St. Georgios in Dilbeek.

 Na de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de uitgenodigde Bisschop, Zijne Excellentie Monseigneur Hilarion, voor zijn bezoek aan de Metropolis van België en voor de mooie toespraak aan de gelovigen. Hij dankte tevens de aanwezige priesters en de schitterende koor uit Polen, dat de hymnen van Metten en Goddelijke Liturgie niet enkel in het Pools heeft gezongen, maar ook in het Grieks en in andere talen. Hij vergat verder niet vader Pawel te danken voor de uitstekende organisatie van zijn parochie en benadrukte hun goede samenwerking. Hij vermeldde zijn recente bezoek aan Polen ter gelegenheid van het grote feest van het klooster van de Transfiguratie van Christus in Grabarka en beklemtoonde in het bijzonder de gastvrijheid en de liefde van Zijne Zaligheid Metropoliet Sawa van Warschau en geheel Polen.

 Tot slot sprak hij de beste wensen uit aan diaken Filip Boone, die gehuwd is en studeerde aan het Orthodoxe Theologisch Instituut "Apostel Paulus" van de Heilige Metropolis.

 Nadien werd een receptie aangeboden met traditionele gerechten en gezangen uit Polen.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU