TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. ORTHODOX LOGOS
18. MUSEUM
19. ORTHODOX GELOOF
20. UITGAVEN
21. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
22. KALENDER
23. WIJDINGEN – BENOEMINGEN
24. ARCHIEVEN
25. FOTO'S
26. CONTACT


WIJDINGEN – BENOEMINGEN


 

WIJDINGEN (02 september - 01 oktober 2017):

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft gewijd tot:

  • diaken: Filip Boone, op zondag 10 september 2017, in de kerk van de Geboorte van de Moeder Gods te Anderlecht (België), voor de Parochie van de Heilige Georgios de Grootmartelaar en de Heilige Alena te Dilbeek (België).

  • diaken: Konstantinos Psallas, op zondag 17 september 2017, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, voor de Parochie van deze kathedraal.

BENOEMINGEN:

  • op 30 september 2017 werd Protopresbyter van de Oecumenische Troon Spyridon Apostolakis ontheven van zijn functie van rector van de Parochie van de HH. Aartsengelen Michaël en Gabriël te Elsene (België), om definitief terug te keren naar zijn geboortedorp in Kreta en er te genieten van zijn pensioen.

  • op 30 september 2017 werd Protopresbyter van de Oecumenische Troon Spyridon Apostolakis ontheven van zijn functie van bisschoppelijk vicaris voor België van het Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, om definitief terug te keren naar zijn geboortedorp in Kreta en er te genieten van zijn pensioen.

  • op 30 september 2017 werd Diaken Konstantinos Psallas ontheven van zijn functie van secretaris van het Heilig Aartsbidom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg.

  • op 1 oktober 2017 werd Aartspriester Athanasios Toparlakis benoemd tot rector van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel (België).

  • op 1 oktober 2017 werd Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou benoemd tot rector van de Parochie van de HH. Aartsengelen Michaël en Gabriël te Elsene (België).

  • op 1 oktober 2017 werd Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas benoemd tot rector van de nieuwe Parochie van de HH. Irene de Grootmartelares en de Heilige Païsios de Athoniet te Lasne (België).

  • op 1 oktober 2017 werd Diaken Konstantinos Psallas benoemd tot diaken van de Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel.

  • op 1 oktober 2017 werd Mevr. Parthena Reggina Kotteki benoemd tot secretaris van het Heilig Aartsbidom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. 

 

 

 

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Oecumenical Patriarchate

MENU