MEER FOTO'sNIEUWS


Theofanie en diakenwijding in Brussel

06.01.2018

Brussel - Het grote Feest van de Theofanie werd in het aartsbisdom van België op luisterrijke wijze gevierd. Op zaterdag 6 januari 2018 werden in de kathedraal van de Heilige aartsengelen Michaël en Gabriel, in de Stalingradlaan te Brussel, de Metten gevolgd door de Pontificale Goddelijke Liturgie. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging in deze diensten voor.

Tijdens deze Goddelijke Liturgie vond de diakenwijding van monnik Anastasios Chatzivassiliou plaats. Twee dagen eerder, op 4 januari, werd hij, tijdens de Vespers in de parochie van de Heilige Marina, de zetel van het Aartsbisdom, in een ingetogen atmosfeer tot monnik gewijd. Deze ceremonie vond plaats in het bijzijn van zijn ouders en heel wat priesters van het Aartsbisdom. In zijn toespraak die avond, wijdde Zijne Eminentie uit over de nauwe band tussen het orthodoxe kloosterleven en de theologie, zoals die naar voren komt doorheen de hele geschiedenis van de kerk.

Tijdens zijn wijding kreeg monnik Anastasios de voornaam van Emilianos toegewezen, ter ere van de voormalige abt van het klooster van Petra Simonos van de Heilige Berg, Starets Emilianos, maar ook ter ere van de eerste Metropoliet van België, wijlen Emilianos Zacharopoulos, evenals de Metropoliet van eeuwige gedachtenis Emilianos Timiadis van Silyvria. Vader Emilianos is oorspronkelijk afkomstig uit de stad Thessaloniki, maar groeide op in Giannitsa, een stad waar zijn vader, Aartspriester Theodoros Chatzivassiliou, dient als militair aalmoezenier. Hij studeerde af aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en aan het Instituut voor Hogere Studies in Orthodoxe Theologie van het Oecumenisch Patriarchaat te Chambésy in Genève. De geestelijke vader van de nieuwe diaken is de Zeer Eerwaarde Archimandriet Elisseos, Hegumen van het klooster van Simonos Petra van de berg Athos, klooster waaraan hij zeer gehecht is.

Metropoliet Athenagoras benadrukte in zijn toespraken aan de jonge gewijde de omvang van het sacrament van het priesterschap en de verantwoordelijkheid van de geestelijke in de diaconie van de diaspora. Hij verwees naar eerdere voorbeelden van celibataire priesters die trouw de Moederkerk, het Oecumenisch Patriarchaat in het centrum van Europa, gediend hebben, en hierbij een werk en een erfenis achter gelaten hebben voor de huidige jonge arbeiders in de wijngaard van de Heer.

Na het beëindigen de Goddelijke Liturgie werd overgegaan tot de dienst van de Grote Waterwijding van de Theofanie, in het bijzijn van velen en van de militaire autoriteiten, vertegenwoordigers van Griekenland bij de NAVO, onder leiding van General Nikolaos Zakhariadis.

Na de besprenkeling met wijwater door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, konden de geestelijken en gelovigen het nieuwe lid van de geestelijkheid, dat het menselijk potentieel van het Aartsbisdom van België vervoegd heeft, feliciteren.

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2004-2018 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU