TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEFS
23. FOTO'S
24. CONTACT

ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE
VAN BENELUX (OBB)


CONTACT


    PRESIDENT:

    Zijn Eminentie Metropolite Athenagoras van België
    Exarch van Nederland en Luxemburg
    Charbolaan 71
    1030 Brussel
    België

    Tel.: +32.2/736.52.78
    Fax: +32.2.735.32.64
    E-mail:
belgiou@orthodoxia.be


    SECRETARIAAT:

    Aartspriester van de Oec. TroonOec. Panagiotis Moschonas
    Charbolaan 71
    1030 Brussel
    België

    Tel.: +32.473.21.37.18
    E-mail: pmoshonas@voo.be

2004-2016 - Orthodox Church in Belgium

MENU