ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
4. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΣIΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
8. ΕΝΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
9. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
10. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
11. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ BENELUX
12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ - ΕΝΟΡΙΕΣ
13. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
14. ΡΑΔΙΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΥΠΟΣ
15. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
16. ΔΙΑΚΟΝΙΑ
17. ΜΟΥΣΕΙΟ
18. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
19. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
20. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
21. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
22. ΑΡΧΕΙΑ
23. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
24. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΗΣ,
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟἹερά Μητρόπολις Βελγίου

Ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου καὶ περιλαμβάνει τὰς χώρας τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καὶ Λουξεμβούργου.

ΒΕΛΓΙΟ

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διὰ Νόμου (29.3.1985) δημοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τὸ σχετικὸν μὲ τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τὸ Α΄ κεφάλαιον, ἄρθρον 1, ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: «Ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ Ἡμῶν ὡς τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

 

ΚΑΤΩ-ΧΩΡΕΣ

Τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἐκάστοτε Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀνήκοντος εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, ἢ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπόν του.

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλληνόφωνη Ἐνορία τοῦ Λουξεμβούργου ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου τήν 26ην Ἰανουαρίου 2015 καὶ περιλαμβάνει τὰς Ὀρθοδόξους Ἐνορίας: Ἑλληνόφωνον, Ρωσσόφωνον, Σερβόφωνον καὶ Ρουμανόφωνον ἐν τῷ Μεγάλῳ Δουκάτῳ.

Ἐκπρόσωπός της εἶναι ὁ ἑκάστοτε Μτροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωσταντινουπόλεως. Ἡ Συμφωνία αὐτὴ ἀνανέωσε τὰς παλαιοτέρας Συμφωνίας τοῦ 1997 καὶ τοῦ 2004 μεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου.


 

Nomiko Plaisio tis Orthodoxou Ekklisias sto Belgio

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολήτης Βελγίου κ.κ. Αθηναγόρας


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολήτης Βελγίου κ.κ. Αθηναγόρας,
Εξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ονομαστική Εορτή: 24 Ιουλίου


Ἕδρα: Βρυξέλλαι.

Orthodox Metropolis of Belgium, Avenue Charbo 71, 1030 Brussels, Belgium.
Τηλ.: +32.2/736.52.78 – Φαξ: +32.2/735.32.64
Ἰστοσελίδα: www.orthodoxia.be
E-mail: info@orthodoxia.be=> Δείτε εδώ την BIOΓΡΑΦΙΑ του Σεβασμιωτάτου <=
© 2004-2016 - Orthodox Church in Belgium

MENU