ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
4. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΣIΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
8. ΕΝΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
9. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
10. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
11. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ BENELUX
12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ - ΕΝΟΡΙΕΣ
13. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
14. ΡΑΔΙΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΥΠΟΣ
15. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
16. ΔΙΑΚΟΝΙΑ
17. ΜΟΥΣΕΙΟ
18. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
19. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
20. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
21. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
22. ΑΡΧΕΙΑ
23. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
24. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
        ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

        ΑΡΠΙΛΙΟΣ 2018

01

Ι.Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου - Ἀμβέρσα (Θ. Λειτουργία)

01

Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Schaerbeek (Νυμφίος)

02

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

03

Ἱ.Ν. Ἀρχιστατήγων - Ixelles (Νυμφίος)

04

Ἱερά Μονή Asten (Θ. Λειτ. τῶν Προηγιασμένων)

04

Ἱερά Μονή Asten (Ἱερόν
Εὐχέλαιον)

05

Ἱ. Μ. Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Θ. Λειτουργία)

05

Ἱ. Μ. Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Ἀκολουθία τῶν
Παθῶν)

06

Ἱ. Μ. Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Ἑσπερινός - Ἀποκαθήλωση)

06

Ἱ. Μ. Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Ἐπιτάφιος)

07

Ἱ. Μ. Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Ἑσπερινός
Θ. Λειτουρ.)

07

Ἱ. Μ. Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Ἀνάστασις)

08

Ἱ. Μ. Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν
(Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης)

10

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης - Houthalen (Πανηγυρική Θ. Λειτουργία)

14

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης - Namur (Πανηγυρική Θ. Λειτουργία)

15

Ι.Ν. Αγίων Σιλουανού & Μαρτίνου - Sint-Gilles (Ὄρθρος Θ. Λειτουργία)

21

Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου - Eindhoven (Θ. Λειτουργία & Χειροτονία Διακόνου)

22

Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου Dilbeek (Πανηγυρική Θ. Λειτουργία)

 

        

        


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Υπέρτιμος και ‘Εξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρας, ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἦς ἀπεφοίτησε μὲ βαθμὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας.

Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεμβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετονομασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος. Μετὰ ἑξάμηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους και Φλαμανδοφώνους Ἑνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε μετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ μίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν μάθημα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας.

Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραμμα τῶν κρατικῶν σταθμῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει.

Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του – ἀλλὰ ἀδείας δοθείσης ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου – ἱδρύθη ἡ Ἑνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Τὸ ἔτος 2001 ἴδρυσε καὶ τὴν Ἑνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδη. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφημέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει μέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ μέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα και Διαχριστιανικὰ Συνέδρια.

Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Σινώπης, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονι, ὑπό τόν τίτλον Σινώπης, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Νοεμβρίου 2013, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αποδέχθηκε την παραίτηση, για λόγους υγείας του Μητροπολίτη Βελγίου Παντελεήμονος και εξέλεξε ομόφωνα το νέο Μητροπολίτη Αθηναγόρα του Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου. Η Ενθρόνιση του έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2013.Ταχ. διεύθυνσις:
Avenue Charbo 71
1030 Bruxelles
Belgique
Τηλ.: + 32.2/736.52.78
Φαξ: +32.2/735.32.64
E-mail: info@orthodoxia.be

Ὀνομαστήρια: 24 Ἰουλίου

Επισκοπική χειροτονία: 22 Ἰουνίου 2003


© 2004-2018 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU