ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
4. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΣIΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
8. ΕΝΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
9. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
10. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
11. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ BENELUX
12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ - ΕΝΟΡΙΕΣ
13. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
14. ΡΑΔΙΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΥΠΟΣ
15. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
16. ΔΙΑΚΟΝΙΑ
17. ΜΟΥΣΕΙΟ
18. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
19. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
20. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
21. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
22. ΑΡΧΕΙΑ
23. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
24. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ BENELUX (OEΣB)Ἡ πρώτη Συνάντησις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς Μπενελούξ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν Ἐνορίας εἰς τὰς Χώρας Βέλγιον, Ὁλλανδίαν καὶ Λουξεμβοῦργον, ἐπραγματοποιήθη τὴν 23ην Ἰουνίου 2010 εἰς Βρυξέλλας, μετὰ ἀπὸ πρόσκλησιν καὶ ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κυρίου Παντελεήμονος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Αὐτὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς δημιουργίας τῆς "Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως εἰς Μπενελούξ". Ἡ συνάντησις ταύτη ἦτο ἀποτέλεσμα τῶν ἀποφάσεων τῆς Δ´Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, ἥτις συνῆλθεν εἰς Σαμπεζύ (Γενεύη) τὸν Ἰούνιο τοῦ 2009. Διὰ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως θὰ καταδειχθῆ σαφέστερα καὶ θὰ ἐνισχυθῆ ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς Χώρας τῆς Μπενελούξ.

Εἰς τὴν ὁμιλίαν του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμων (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) ἐδήλωσεν ὅτι: 'Εἰς τὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει θεολογικῶς καὶ μυστηριακῶς παρὰ μόνον μία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία' καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ πρέπει νὰ συνεργαστοῦμε καὶ νὰ συντονίσουμε τὰς δυνάμεις μας, ὥστε νὰ ἀπαντοῦμε μὲ μίαν φωνὴν εἰς τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας μας, καταδεικνύοντες τὸν πλοῦτον τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οἰ παρόντες Ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν ὁμοφώνως τὴν ἀποφασιστικότητά τωννὰ ἐργαθοῦν περισσότερο ἑνωμένοι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ τοῦ συνόλου τῆς κοινωνίας μας.

Επίσκοποι παρών στην Ι' Επισκοπική Συνέλευση
στις 2 Δεκεμβρίου 2015

 

© 2004-2016 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU