START

BESTUUR
AARTSBISDOM VAN BELGIE
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Het werd opgericht op 12 augustus 1969 bij patriarchale en synodale beslissing en strekt zich uit over België, Nederland en Luxemburg. De Orthodoxe Kerk werd erkend door de Belgische Staat bij wet van 23 maart 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad N° 91 van 11 maart 1985. Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 voorziet de organisatie van de Orthodoxe Kerk en stipuleert in het Ie Hoofdstuk, Artikel 1, dat :

“De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk”.


Zetel van het Aartsbisdom te Brussel.
Adres : Orthodox Aartsbisdom,
Charbolaan 71 - 1030 Brussel, België
Tel. +32.2/736.52.78 Fax : +32.2/725.32.64
E-mail : eglise.orthodoxe@skynet.be


Metropoliet
Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (22.06.2003)
Exarch van Nederland en Luxemburg
Charbolaan 71 - 1030 Brussel
Tel. +32.2/736.52.78 Fax. +32.2/735.32.64
Mob. +32.475/351.301
E-mail : eglise.orthodoxe@skynet.be
Persoonlijke e-mail: metropolitanathenagoras@gmail.comHulpbisschop
Bisschop Maximos van Evmenia (11.12.1977)
Rogier Van der Weydenstraat 26 bus 4
1000 BRUSSEL
Tel. +32.2/511.62.67
Mob. +32.475/944.592


Eerste bisschoppelijk vicaris
Aartspriester Stavros Triantafyllou
Diamantlaan 166 bus 5
1030 BRUSSEL
Tel. & Fax 02/736.86.59 & Tel. 02/736.52.78
E-mail : eglise.orthodoxe@skynet.be   triantafylloustavros@skynet.be

Bisschoppelijk Vicaris (voor de Griekstalige parochies)
Aartspriester Spyridon Apostolakis
Stassartstraat 92
B-1050 Brussel
Tel. 02/502.27.88 Mob. 0496/10.44.60
E-mail : spapostolakis@brutele.be

Directeur persoonlijk bureau van de Metropoliet
Aartspriester Panagiotis Moschonas
Avenue des Cinq Bonniers 3
1150 Bruxelles
Tél & Fax: 02/732.07.09
Mob +32.473/213718
E-mail: pmoshonas@voo.be

Aartsdiaken
Aartsdiaken Emmanouil Mavrogiannakis
Rogier Van der Weydenstraat 26 bus 3
1000 BRUSSEL
Tel. 02/503.33.94
E-mail : pere.emmanouil@gmail.com 

Secretarissen

1. Priester Evangelos Psallas
2. Efrem Baetens

3. Arianne Lahou (Kerkfabrieken)
Tel. & Fax. 02/732.22.61
Mob. 0498/57.62.40
E-mail: Fabriques_Orthodoxes@yahoo.fr


RADEN & COMMISSIES

Metropolitaanse Raad
Voorzitter: Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Bisschop Maximos van Evmenia
Secretaris: Aartspriester Stavros Triantafyllou

Leden :
de Aartspriester Spyridon Apostolakis, Georgios Kartalis, Georgios Petrou, Panagiotis Yannopoulos, Georgios Giourgas, Georgios Alexandris, Abraham Nalbantoglou en Konstantinos Dimitriou.


Kerkelijke Rechtbank
Voorzitter: Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Bisschop Maximos van Evmenia
Secretaris: Aartspriester Stavros Triantafyllou

Leden :
Aartspriesters Spyridon Apostolakis en Panagiotis Moschonas en Oikonomos Dimitrios Stamatakis.


Commissie voor Interkerkelijke Betrekkingen
Voorzitter: Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Aartspriester Panagiotis Moschonas
Membres: Aartspriester Angelos Kamalidis, Aartspriester Spyridon Tsekouras, Oikonomos Evangelos Psallas, Oikonomos Nikolaos Palamianakis et Priester Ciprian Popescu.


Pedagogische Commissie
Voorzitter: Metropoliet Athenagoras van België,;
Ondervoorzitter: Aartspriester Stavros Triantafyllou
Secretaris: Phlilippe de Bruyn;
Leden: Aartspriester Christos Sidiropoulos, Priester Athanase de Theux, Priester Constantin Pogor en de Eerwaarde Inspecteur Aartspriester Dominique Verbeke

Controlecommissie van beheer van de parochiekassen
Aartspriester Spyridon Apostolakis en Priester Dimitrios Stamatakis.

Commissie Radio - Televisie - Media
Verantwoordelijke: Metropoliet Athenagoras van België.

Commissie voor Studentenzorg
Verantwoordelijken: de Aartspriesters Panagiotis Moschonas en Priester Ciprian Popescu.

Prediking van het Woord Gods
Deze wordt verzorgd door de competente geestelijkheid en de professoren theologie.

Biecht
Er is mogelijkheid tot Biecht in alle parochies onder de supervisie van Zijn Excellentie Bisschop Maximos van Evmenia, bijgestaan door de priesters die hiervoor de zegen hebben ontvangen.

Godsdienstige bijstand van zieken
Bezoek en bijstand van alle zieken in ziekenhuizen gebeurt door de priesters onder de supervisie van Zijn Excellentie Bisschop Maximos van Evmenia.


INSTITUTEN


a)
School “KESTEKIDIS” (Lager en Middelbaar Onderwijs)
Joseph Claesstraat 91
1060 Brussel
Tel. 02/537.22.77
Verantwoordelijke: Aartspriester Spyridon Apostolakis

b)
Cultureel Centrum “PAPADOPOULOS”
de Merodestraat 146
1060 Brussel
Tel. 02/538.06.85
Waarin ondermeer een uitleenbibliotheek, leeszaal, jeugdcentrum, gastenkamers en polyvalente zaal onderdak vinden.
Verantwoordelijken: ...

Parochiaal Centrum “Ioannis en Georgia Kestekoglou”
Stalingradlaan 28
1000 Brussel
Tel. 02/512.19.13 en fax : 02/511.29.62
Verantwoordelijken: ...


Centrum van Orthodoxe Christelijke Aanwezigheid - Museum
Stalingradlaan 36 - 1000 Brussel. Tel. 02/502.52.77

Byzantijns Koor van het Aartsbisdom
Koorleider:
Aartspriester Stavros Triantafyllou
Diamantlaan 166 bus 5
BRUSSEL
Tel. & Fax 02/736.86.59


ARCHONTEN EN RAADGEVERS

Archonten van de Heilige en Grote Kerk van Christus

Theodoros Theodoridis, Archont Maistor (Utrecht)
Nikolaos Anastasiadis, Archont Aktouarios (Rotterdam)
Georgios Kartalis, Archont Groot Nomofylax (Brussel)
Georgios Petrou, Archont Ekdikos (Brussel)
Georgios Giourgas, Archont Ostiarios (Brussel)
Panagiotis Yannopoulos, Archont Notarios (Brussel)
Georgios Alexandris, Archont Evtaxias (Brussel)
Abraham Nalbantoglou, Archont Ypomnimatografias (Brussel)
Konstantinos Dimitriou, Archont Evtaxias (Rotterdam)Juridische adviseurs van het Aartsbisdom
...KANTOOR BIJ DE EUROPESE UNIE

Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie
Jamblinne de Meuxplein 40 - 1030 Brussel.
Tel. +32.2/734.89.87 en 02/732.44.22 Fax +32.2/734.90.72

Zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de protestanten hebben kantoren bij de Europese Unie. Het Aartsbisdom van België verwierf in eigendom een gebouw aan het Jamblinne de Meuxplein 40 - 1030 Brussel, waarin het Kantoor van de Orthodoxe Kerk werd ondergebracht.

© 2004 - 2014 Orthodox Church in Belgium

...

MENU