TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

 

DE METROPOLIET,
VERTEGENWOORDIGER VAN HET GEHEEL VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIËBELGIË


Sinds de wet van 17 april 1985 is de Orthodoxe Kerk door de Belgische Staat erkend als officiële eredienst (cf. Belgisch Staatsblad van zaterdag 11 mei 1985 - 155e jaargang, nr.91).

Organisatie van de Orthodoxe Eredienst


Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 (cf. Belgisch Staatsblad van donderdag 31 maart 1988 - 158e jaargang, nr.63) voorziet de organisatie van de raden van de Kerkfabrieken van de orthodoxe eredienst.


Zo bepaalt dit K.B. dat de betrekkingen met de burgerlijke overheid verzekerd worden door een representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk. Het regelt tevens de organisatie van de besturen eigen aan de orthodoxe eredienst op basis van het grondgebied van de provincie. Het maakt evenwel de oprichting mogelijk van verschillende kerkfabriekraden op het grondgebied van een zelfde provincie of van een kerkfabriekraad op het grondgebied van meer dan ëën provincie.

Representatief orgaan voor het geheel van de Orthodoxe Kerk


Het 1ste artikel van ditzelfde K.B. van 15 maart 1988 (cf. supra) bepaalt dat het representatief orgaan voor de ganse Orthodoxe Kerk de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel is; letterlijk:

'De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk'    (Hfdst. I - artikel 1).Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België


VERTEGENWOORDIGER

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België,
Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat,

Charbolaan 71    
1030 Brussel 

Tel.:
+32.2.736.52.78
Fax: +32.2.735.32.64
E-mail: info@orthodoxia.be

Naamfeest: 24 juli

Bisschopswijding: 22 juni 2003

=> Ontdek hier de BIOGRAFIE van Zijne Eminentie <=


© 2004-2016 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU