TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT
BESTUUR VAN HET
AARTSBISDOM VAN BELGIË
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

Oecumenisch Patriachaat
Het werd opgericht op 12 augustus 1969 bij patriarchale en synodale beslissing en strekt zich uit over België, Nederland en Luxemburg. De Orthodoxe Kerk werd erkend door de Belgische Staat bij wet van 23 maart 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Nr 91 van 11 maart 1985. Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 voorziet de organisatie van de Orthodoxe Kerk en stipuleert in het Ie Hoofdstuk, Artikel 1, dat :

'De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk'.


Zetel van het Aartsbisdom te Brussel

Adres:

Orthodox Aartsbisdom
Charbolaan 71
1030 Brussel
België
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/725.32.64
E-mail: info@orthodoxia.be
Site: www.orthodoxia.be


Metropoliet


Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

Exarch van Nederland en Luxemburg
Charbolaan 71
1030 Brussel
België
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax.: +32.2/735.32.64
E-mail: belgiou@orthodoxia.be


Hulpbisschop
Bisschoppelijke Vicarissen


Eerste Bisschoppelijke Vicaris

Aartspriester van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou
Diamantlaan 166 bus 5
1030 Brussel
Tel. & Fax: +32.2/736.86.59
Tel.: +32.2/736.52.78
Gsm.: +32.475/96.34.89
E-mail: info@orthodoxia.be


Bisschoppelijk Vicaris voor België

...

Bisschoppelijk Vicaris voor Nederland

...


Bisschoppelijk Vicaris voor Luxemburg

Aartspriester van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas
An Duelem 7
5838 Fentange
G-D du Luxembourg
Tel.: +352/621.65.13.28
Gsm.: +32.473/21.37.18 & +32.496/10.44.60
E-mail: metropole.pmoshonas@gmail.com


Aartsdiaken


Aartsdiaken Philadelphos Kafalis
Stalingradlaan 28
1000 Brussel
Gsm.: +32.475/69.53.81
E-mail: orthodoxlogos@orthodoxia.beDiakens van de Metropoliet


1. Diaken Barnabas Genbrugge
Tuinwijk 14
2070 Burcht
Gsm.: +32.485/52.25.20
E-mail: vader.barnabas@gmail.com


2.
Diaken Nicolas Dura
Keizer Karellaan 226
1083 Brussel
Gsm.: +32.466/08.07.35
E-mail: nicolas.dura@gmail.com


3. Diaken Georgios Tzatzanis
De Jambline de Meux plein 40
1030 Brussel
Gsm.: +32.476/29.62.09
E-mail: pressoffice@orthodoxia.be


Aartsbisschoppelijk Bureau

Directeur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet

Aartspriester Athanasios Toparlakis
Gsm.: +32.477/06.46.60
E-mail: privateoffice@orthodoxia.be


Algemeen Secretariaat

Aartspriester van de Oecum. Troon Evangelos Psallas
Tel.: +32.2/736.42.86
Gsm.: +32.473/32.88.84
E-mail: secretariat@orthodoxia.be

Archivaris van het Aartsbisdom

Aartsdiaken Philadelphos Kafalis
Gsm.: +32.475/69.53.81
E-mail: orthodoxlogos@orthodoxia.be

Secretaris:

Dhr.
Konstantinos Psallas
Gsm.: +32.489/93.23.73
E-mail: archives@orthodoxia.be

Secretariaat voor de kerkfabrieken

Mevrouw Arianne Lahou
Tel. & Fax: +32.2/732.22.61
Gsm.: +32.498/57.62.40
E-mail: fabriques_orthodoxes@yahoo.fr

Persbureau en public relations

Diaken Georgios Tzatzanis
Gsm.: +32.476/29.62.09
E-mail: pressoffice@orthodoxia.beRADEN & COMMISSIESMetropolitaanse Raad

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Aartspriester Athanasios Toparlakis

Leden: de Aartspriesters van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou, Spyridon Apostolakis en Panagiotis Moschonas, Aartspriester Angelos Kamalidis, Priesters Athanasios de Theux en Ioannis Psomas, de heren Georgios Kartalis, Georgios Petrou, Panagiotis Yannopoulos, Georgios Giourgas, Georgios Alexandris, Abraham Nalbantoglou, Stylianos Kymparidis, Alkis Istiris, Christos Katharios en Nikolaos Panagiotopoulos.


Kerkelijke Rechtbank

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Aartspriester van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou

Leden: Aartspriesters van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis, Panagiotis Moschonas en Dominique Verbeke, de Aartspriesters Theologos Tsirtsidis, Aggelos Kamalidis en Priest Ioannis Psomas.


Juridische Commissie

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Priester Athanase de Theux

Leden: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Marc Tsoutsanis, Maxim Hodak, Nikolaos Panagiotopoulos, Panagiota Baloji en Christina Miminou.


Commissie voor het Onroerend Erfgoed van het Aartsbisdom

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Aartsdiaken Philadelphos Ath. Kafalis

Leden: Aartspriester van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis, Aartspriester Angelos Kamalidis, de Archonten Georgios Kartalis en Georgios Petrou, Pavlos Lambridis, Christophe Beyer, Kosmas Vassiliadis, Mw. Justine Peckstadt, Ioannis Koklis, Georgios Pantoulis en Georgios Maglis.


Commissie voor Interkerkelijke Betrekkingen

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Secretaris: Aartspriester Athanasios Toparlakis

Leden: de Aartspriesters van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas en Evangelos Psallas, Aartspriesters Angelos Kamalidis en Pawel Cecha, Nikolaos Palamianakis en Konstantinos Kenanidis, Oikonomos Georgios Perris en de Priester Ciprian Popescu.


Pedagogische Commissie

1. Franstalige en Duitstalige Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Aartspriester van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou
Secretaris: Aartspriester van de Oecum. Troon Evangelos Psallas

Leden: Aartspriester Konstantinos Kenanidis, Priester Patriciu Vlaicu, Dhr. Stylianos Stratidis, Mw. Chantal Lanoy en Mw. Véronique Gevart

Raadgever: Aartspriester Dominique Verbeke van de Oecum. Troon, adviseur

Juridiche adviseur: Dr. Maurice Van Stiphout

Adres:
Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2.735.32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com

2. Nederlandstalige Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Aartspriester van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou
Secretaris: Dhr. Philippe De Bruyn

Leden: Priesters Athanase de Theux et Constantin Pogor, Dhr. Patrick Stangé, Mw. Adela Dinu

Raadgever: Aartspriester van de Oecum. Troon Dominique Verbeke, adviseur

Juridiche adviseur: Dr. Maurice Van Stiphout

Adres:
Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs
Johannastraat 33
9000 Gent
Tel. en Fax: +32.9/225.47.18
Tel.: +32.9/224.11.33
E-mail: domverbeke@gmail.com


Dienst Onderwijs

1. Nederlandstalige afdeling:

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs
Johannastraat 33
9000 Gent
Tel. en Fax: +32.9/225.47.18
Tel.: +32.9/224.11.33
E-mail: domverbeke@gmail.com

2. Franstalige afdeling:

Voorlopig: Secretaris van de Pedagogische Commissie
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2.735/32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.comOrthodox Logos

Aartsdiaken Philadelphos Ath. Kafalis
Gsm.: +32.475/69.53.81
E-mail: orthodoxlogos@orthodoxia.be

Aartspriester Athanasios Toparlakis, Priester Antonios Tarlizos en Mvr. Theodora Antoniou


Commissie Pastorale Zorg

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.
Secretaris: Aartspriester van de Oecum. Troon Evangelos Psallas

Leden: de Aartspriesters
Paolo Perletti en Konstantinos Kenanidis, Prof. Vassilios Saroglou, Dhr. Marcel Pirard, Mevrouws Nora Bertha en Marina Dermitzaki.


Commissie Jeugdwerk

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.
Secretaris: Priester Ciprian Popescu.

Leden:
Aartspriester Athanasios Toparlakis, Priester Pawel Cecha, Aartsdiaken Philadelphos Kafalis, Diaken Barnabas Genbrugge, Theodora Antoniou, Nicolas Peckstadt.
Adviseurs: Aartspriester van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas enDominique Verbeke, de Aartspriesters Bernard Peckstadt en Konstantinos Kenanidis en Priest Ioannis Psomas.


Controlecommissie van beheer van de parochiekassen


Aartspriesters van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis en Panagiotis Moschonas en Aartspriester Athanasios Toparlakis.


Commissie Communicatie (Radio - Televisie - Media)

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.
Secretaris:
Aartspriester van de Oecum. Troon Evangelos Psallas.

Leden: Aartspriester Athanasios Toparlakis, Diakenen Barnabas Genbrugge Georgios Tzatzanis, Mvr. Johanna Pelgrims en Dhr. Konstantinos Psallas.


Commissie voor Studentenzorg

Voor België: Aartspriester Konstantinos Kenanidis.

Voor Nederland: Dhr. Anestis Lioutas.

Voor Luxemburg: Aartspriester van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas.


Centrale Filoptocho

Voorzitter: Aartspriester van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis.
Secretaris:
...

Leden: Thomaïs Kapsabeli, Eleni Kontopou, Maria Michalopoulou, ...


Prediking van het Woord Gods


Deze wordt verzorgd door de competente geestelijkheid.


Biecht

De geestelijke vaders van het Aartsbisdom:

Aartspriesters van de Oecum. Troon Stavros Triantafyllou, Spyridon Apostolakis, Panagiotis Moschonas, Evangelos Psallas en Dominique Verbeke, Aartspriesters Aggelos Kamalidis,Theologos Tsirtsidis, Dimitrios Stamatakis, Nikolaos Palamianakis, Bernard Peckstadt en Sakellarios Panteleimon Nousis.


Godsdienstige bijstand van zieken

Bezoek en bijstand van alle zieken in ziekenhuizen gebeurt door de priesters onder de supervisie van Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.


Gevangenispastoraat

Coordinator: Aartspriester Konstantinos Kenanidis.

Verantwoordelijken: Dhrs Constantin Zamfir en Alain Couty.


Priesters op Rust

- Oikonomos Nikolaos Diakostavrianos
Marechal Fochstraat 32 - 6044 Roux (Charleroi).
Tel.: +32.475/34.62.56

- Archpriester Bartholomée D’Huyvetter.
Hendrik Serruyslaan 3A - 8040 Oostende.
Τel.: +32.59/43.41.88.
Gsm.: +32.479/55.52.46
E-mail: baudouin.dhuyvetter@telenet.be

- Archpriester Théophile Pelgrims
Lobe Sobrystraat 1 (bus 2)
1800 Vilvoorde
INSTITUTEN VAN HET AARTSBISDOM


1. School KESTEKIDION (Lager en Middelbaar Onderwijs)

Adres: Joseph Claesstraat 91
1060 Brussel.
Tel.: +32.2/538.02.25, +32.2/534.28.51 en +32.2/537.22.77

Verantwoordelijke:
Aartspriester van de Oecum. Troon Spyridon Apostolakis


2. Cultureel Centrum PAPADOPOULOS

Adres:
Merodestraat 146
1060 Brussel
Tel.: +32.2/538.06.85

Waarin ondermeer een uitleenbibliotheek, leeszaal, jeugdcentrum, gastenkamers en polyvalente zaal onderdak vinden.

Verantwoordelijken:
Aartspriester Ioannis Lykos


3. Parochiaal Centrum Ioannis en Georgia KESTEKOGLOU

Adres: Stalingradlaan 28
1000 Brussel
Tel.:+32.2/512.19.13 en Fax: +32.2/511.29.62

Verantwoordelijke:
...


4. Orthodox Theologisch Instituut 'HEILIGE APOSTEL
PAULUS'


Il assure une préparation théologique des candidats à l'enseignement du cours de religion orthodoxe dans les écoles belges. L'enseignement est dispensé en français et en néerlandais.

Doyen: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

Nederlandstalige afdeling

Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus
Adres: Sophie van Akenstraat 17
9000 Gent.

Secretaris

Adres: Gravin Johannastraat 33
9000 Gent.
Tel. en Fax +32.9/225.47.18 & +32.9/224.11.53
E-mail: verbekedominique@hotmail.com
Site: www.orthodoxonderwijs.be

Franstalige afdeling

Institut Orthodoxe Apôtre Paul

Adres: Joseph Claesstraat 91
1060 Brussel.
Gsm.: +32.471/40.47.77
Email: inorthobxl@gmail.com
Site: www.enseignementorthodoxe.be

Secretaris

Adres: Charbolaan 71
1030 Brussel.
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/735.32.64
E-mail: info@orthodoxia.be


5. Centrum van de Orthodoxe Aanwezigheid - Museum

Adres: Stalingradlaan, 36
1000 Brussel
Tel: +32.2/502.52.77 & +32.2/736.42.86


6. School Byzantijnse Kerkelijke Muziek

Verantwoordelijke: Dhr. Dimitrios Zaganas.
E-mail: chant.byzantin@gmail.com


7. Orthodoxe Begraafplaats

Sinds 2005 is er te Brussel een orthodoxe begraafplaats.

Adres:
Kerkhof van Schaarbeek, Everestraat 4
1140 Evere
Tel.: +32.2/726.33.43
E-mail: intercom.inhumation@skynet.be
ARCHONTEN EN RAADGEVER

Archonten van de Heilige en Grote Kerk van Christus

Georgios Kartalis, Archont Groot Nomofylax (België)
Georgios Petrou, Archont Ekdikos (
België)
Panagiotis Yiannopoulos, Archont Notarios (
België)
Georgios Alexandris, Archont Evtaxias (
België)
Abraham Nalbantoglou, Archont Ypomnimatografos (België)
Stylianos Kymparidis, Archon Ieromnimon (België)
Theodoros Roussis, Archon Deputatos (België)
Boris Gourov, Archon Orfanotrofos (België)
Konstantinos Vamvakas, Archon Protonotarios (België)KANTOOR BIJ DE EUROPESE UNIE


Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie


Jamblinne de Meuxplein 40
1030 Brussel.
Tel.: +32.2/734.89.87 & +32.2/732.44.22
Fax +32.2/734.90.72
E-mail: OEU@compuserve.com

Zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de Protestanten hebben kantoren bij de Europese Unie. Het Aartsbisdom van België verwierf in eigendom een gebouw aan het Jamblinne de Meuxplein 40 - 1030 Brussel, waarin het Kantoor van de Orthodoxe Kerk werd ondergebracht.© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU