TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

Een bezoek van de Metropoliet
Moeder IoannaKLOOSTER VAN DE GEBOORTE
VAN DE MOEDER GODS

Oecumenish Patriarchaat

Overste: Moeder Ioanna


Zusters: 6Adres:

Orthodox klooster Geboorte van de Moeder Gods
Gruttoweg 7
5725  RT  Heusden Gem. Asten
Nederland (Pay-Bas)
Tel.: +31.493/56.04.21.
E-mail: orthodoxasten@hetnet.nl


Liturgische taal: Nederlands en anders


Datum van stichting: 1989


Site: http://www.orthodoxasten.nl

Priester: ...

De kerk van de Klooster
Het huis van de zusters

 


© 2004-2016 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU