TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACTOrthodox primaten concelebrerende
de Goddelijke Liturgie

DE ORTHODOXE KERK
IN DE WERELDDe Orthodoxe Kerk is, samen met de Rooms-Katholieke Kerk en de Kerken die uit de Reformatie zijn voortgesproten, één van de drie belangrijkste uitdrukkingen van het historisch christendom. In haar getrouwheid aan het apostolisch geloof, belijdt de Orthodoxie een leerstellige en sacramentele eenheid, die zich manifesteert in de conciliaire natuur van haar kerkelijke organisatie. De lokale Kerken die geroepen zijn om de verschillende voorbestemde gemeenschappen die in de geschiedenis oprijzen te heiligen, zijn in de belijdenis van een gemeenschappelijk geloof verenigd. Deze eenheid vindt men in het bijzonder weer in de Byzantijnse Liturgie, die de facto de Liturgie werd waarin zich, in een brede synthese van de theologie van de Kerkvaders en de Concilies, de historische en spirituele continuïteit van de Orthodoxie uitdrukt. Zij wordt vandaag over de gehele wereld in de meest verschillende talen gecelebreerd.

Door de grote migraties van de XIXe en vooral de XXe eeuw, onder de druk van de economische ellende (de uittocht naar de Nieuwe Wereld en naar Australië, later naar Centraal-Europa), ofwel door de oorlog en de vervolgingen (communistische revoluties, ineenstorting van het Griekenland van Klein-Azië, de Palestijnse en Libanese drama's), heeft het orthodox christendom zijn geografisch Oosters karakter verloren. De Orthodoxe Kerk is heden ten dage op alle continenten aanwezig en de ontmoeting tussen de Orthodoxie en het Westen is, dankzij de verschillende orthodoxe diaspora's, ontegensprekelijk één van de grote spirituele gebeurtenissen van onze tijd.

Het fundamentele kanonieke principe van de organisatie van de Orthodoxe Kerk is dat van de lokale of territoriale Kerk : één enkele bisschop op dezelfde plaats, die samen met de priester die hij in de parochies benoemt, één bisdom vormt. De bisdommen beleven hun eenheid rond centra's van samenspraak of centra's van communio, waarvan de bisschoppen bepaalde voorrechten van toewijding ontvangen om tussen de lokale Kerken het leven te laten circuleren en te vermijden dat ze zich zouden isoleren. Het gaat hier eerst en vooral over Aartsbisdommen, dan over Autokefale Kerken (die hun eigen primaat kiezen) of Autonome Kerken (de keuze van de primaat wordt door het Oecumenisch Patriarchaat bevestigd). De Autokefale Kerken kunnen ofwel samenvallen met de burgerlijke gemeenschappen, die missiegebieden waren of opnieuw werden (aldus Alexandrië voor Afrika, Antiochië voor de Semitische wereld), ofwel met de nationale gemeenschappen. Op universeel niveau tenslotte is het sedert het schisma van de XIe eeuw de Kerk van Konstantinopel, of het Oecumenisch Patriarchaat, waarvan de zetel zich in Istanbul (Turkije) bevindt, die het ere-primaatschap heeft en een bepaalde rol speelt van initiatieven en voorzitterschap in het geheel van de Orthodoxe Kerk.

De Orthodoxe Kerk omvat vandaag de vier oude Patriarchaten van Konstantinopel (Oecumenisch Patriarchaat), Alexandrië, Antiochië (zetel te Damascus) en Jeruzalem, het Patriarchaat van Moskou (1589), de Patriarchaten van recentere datum van Servië (1920), Roemenië (1925), Bulgarije (1953), en Georgië (1990, maar waarvan de oorsprong teruggaat tot in de IVe eeuw), alsook de Autokefale Kerken : Cyprus, Griekenland, Polen, Albanië (na haar onderdrukking door de communistische machthebbers in 1967, konden de niet-clandestiene vieringen pas einde 1990 hervat worden), "Tjechië en Slovakije"; en de twee Autonome Kerken van "Finland" en "Estland".ie et Slovaquie; et les Eglises autonomes de Finlande et d'Estonie.

Het aantal Orthodoxen in de gehele wereld varieert volgens de schattingen rond de 250 miljoen. De situatie in dewelke momenteel de meeste van de lokale Orthodoxe Kerken leven, maakt elke religieuze statistiek moeilijk, zoniet onmogelijk.DE PATRIARCHATEN EN
DE AUTOKEFALE KERKEN


DE OUDE PATRIARCHATEN :


OECUMENISCH PATRIARCHAAT

Zijn Alheiligheid Bartholomeos I, Aartsbisschop van Konstantinopel,
het Nieuwe Rome en Oecumenisch Patriarch,
Rum Patrikhanesi - Haliç Fener
34220 ISTANBUL - Turkije
Tel: +90.212/531.96.70-6
Fax: +90.212/534.90.37
E-mail: patriarchate@ec-patr.org
Site: http://www.ec-patr.org/


PATRIARCHAAT VAN ALEXANDRIE

Zijn Gelukzaligheid Theodoros II, Paus en Patriarch van Alexandrië en geheel het land van Egypte
P.O. Box 2006
ALEXANDRIE, Egypte
Tel: +20.3/486.85.95, +20.3/486.17.44, +20.3/487.58.39
Fax: +20.3/487.56.84
E-mail: patriarxeio.alexandreias@gmail.com
Site: http://www.patriarchateofalexandria.com


PATRIARCHAAT VAN ANTIOCHIE

Zijn Gelukzaligheid Jean X, Patriarch van Antiochië en het gehele Oosten
P.O. Box 9
DAMAS, Syrië
Tel: +963.11/542.44.00/1/2/3
Fax: +963.11/542.44.04
E-mail: secretary@antiochpatriarchate.org
Site: http://antiochpatriarchate.org


PATRIARCHAAT VAN JERUZALEM

Zijn Gelukzaligheid Theophilos III, Patriarch van de Heilige Stad Jeruzalem en geheel Palestinië
P.O.Box 19632
JERUSALEM, Israël
Tel: +972.2/627.49.41, +972-546112486
Fax: +972.2/628.20.48
E-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info
Site: http://www.jerusalem-patriarchate.infoDE NIEUWE PATRIARCHATEN :


PATRIARCHAAT VAN MOSKOU

Zijn Gelukzaligheid Cyrille, Patriarch van Moskou en geheel Rusland
Tchisty Pereulok 5
119034 MOSKOU, Rusland
Tel: +7.495/637.23.40
Fax: +7.499/578.03.49
E-mail: info1@patriarchia.ru
Site: https://mospat.ru/en/


PATRIARCHAAT VAN SERVIE

Zijn Gelukzaligheid, Aartsbisschop van Peç,
Metropoliet van Belgrade-Karlovci en Patriarch van de Serviërs
5 Kralja Petra Str.
11000 Belgrade, Serbia
Tél: +381-11-3025-101, +064/800-1821
Tél/Fax: +381-11-3283-997

E-mail: patoffice@spc.rs
Site: http://www.spc.rs/eng/


PATRIARCHAAT VAN ROEMENIE

Zijn Gelukzaligheid Daniel, Aartsbisschop van Bucarest, Metropoliet van Hungrovlachia en Patriarch van Roemenië
Aleea Dealul Mitropoliei, no. 25
RO - 040163, BUCURESTI IV, Roemenië
Tel: +40.21/337.08.30
Fax: +40.21/337.08.22
E-mail: cancelaria@patriarhia.ro
Site: http://www.patriarhia.ro/

 
PATRIARCHAAT VAN BULGARIJE

Zijn Gelukzaligheid Néophyte, Patriarch van Sofia en van geheel Bulgarije
Oboruiste 4
1000 SOFIA, Bulgarije
Tel: +359.2/987.56.11
Fax: +359.2/989.76.00
E-mail: synodicalchancellery@abv.bg
Site: http://www.bg-patriarshia.bg
 
 
PATRIARCHAAT VAN GEORGIE

Zijn Gelukzaligheid Elia II, Aartsbisschop van Mzcheta en Tbilissi en
Katholikos Patriarch van geheel Georgië
Erekle II's sq.
380005 TBILISSI, Georgië
Tel: +995.22/99.03.78
Fax: +995.22/98.71.14
E-mail: info@patriarchate.ge
Site: http://www.patriarchate.ge/
 

 
DE OVERIGE AUTOKEFALE KERKEN :


KERK VAN CYPRUS

Zijn Gelukzaligheid Chrysostomos II, Aartsbisschop van Nieuw-Justiniana en geheel Cyprus
P.O. Box 21130
1502 NIKOSIA, Cyprus
Tel: +357.2/25.54.600
Fax: +357.2/23.45.235
E-mail: iakyprou@cy.net, info@churchofcypruseu.com
Site: http://www.churchofcyprus.org.cy
 
 
KERK VAN GRIEKENLAND

Zijn Gelukzaligheid Hiéronymos II, Aartsbisschop van Athene en geheel Griekenland
Ioan. Gennadiou 14
115 21 ATHENE, Griekenland
Tel: +30.210/72.72.204 Centre Tél: +30.210/72/72.202-210
Fax: +30.210/72.72.210
E-mail: holysynod@ecclesia.gr
Site: http://www.ecclesia.gr/
 
 
KERK VAN POLEN

Zijn Gelukzaligheid Sawa, Aartsbisschop van Warschau en Metropoliet van geheel Polen
Al. Solidarnosci 52
03-402 WARSZAWA, Polen
Tel: +48.22/619-08-86
Fax: +48.22/619-29-96
E-mail: kancelaria@orthodox.pl
Site: http://www.orthodox.pl/
 
 
KERK VAN ALBANIE

Zijn Gelukzaligheid Anastasios, Aartsbisschop van Tirana en geheel Albanië
Kisha Orthodokse Autogefale te Shqiperisë
Rr. e Kavajës 151, TIRANE, Albanië
Tel: +355.4/22.34.117
Fax: +355.4/22.32.109
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Site: http://www.orthodoxalbania.org/
 
 
KERK VAN TSJECHIE en SLOWAKIJE

Zijn Gelukzaligheid Christophorus, Aartsbisschop van Tsjechië en Slovakije.
Bayerova 8
8001 PRESOV, Slowakije
Site: http://www.pravoslav.gts.cz/
 
 


DE AUTONOME KERKEN :

 
KERK VAN FINLAND

Zijn Eminentie Léon, Aartsbisschop van Karelië en geheel Finland
Karjalankatu 1
70110 KUOPIO, Finland
Tél: + 358 206 100 230
Fax: + 358 206 100 211
E-mail: karjalan.hiippakunta@ort.fi
Site: http://www.ort.fi/
 
 
KERK VAN ESTLAND

Zijn Eminentie Stéphanos, Metropoliet van Tallinn en geheel Estland
Nurme 47
11616 TALLINN, Estland
E-mail: stefanus@eoc.ee
Site: http://www.orthodoxa.org/


© 2004-2016 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU