TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

PRESIDENT OBB

LEDEN OBB

BESTUUR OBB

COMMISSIES OBB

CONTACT OBB

PERSCOMMUNIQUES OBB

ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE
VAN BENELUX (OBB)De "Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux" werd tijdens een bijeenkomst van de orthodoxe bisschoppen die parochies hebben in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg), op 23 juni 2010, opgericht. Dit is een gevolg van een beslissing genomen door de IVe Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, bijeengekomen in Chambésy (Genève) in juni 2009. Het overleg van orthodoxe bisschoppen zal moeten toelaten van de éénheid van de Orthodoxie in de Benelux duidelijker te laten blijken en te versterken.

In zijn inleidend woord verklaarde Mgr Panteleimon, toen nog Metropoliet van België (Oecumenisch Patriarchaat), die de eerste voorzitter van het OBB was, dat er: "theologisch en sacramenteel gesproken eigenlijk maar één Orthodoxe Kerk is" en wij bijgevolg gecoördineerd moeten samenwerken en met één stem een antwoord moeten bieden op de pastorale problemen van onze samenleving, alsook van te getuigen van de rijkdom van de Orthodoxie.

De bisschoppen hebben unaniem de wil uitgedrukt van nog nauwer samen te werken voor het goede van de Orthodoxie, de orthodoxe gelovigen en de bredere samenleving.
Bisschoppen aanwezig bij de Xe
Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, 2 december 2015

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU