TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apôtre Paul
ORTHODOXE GODSDIENSTLES IN BELGIË
PEDAGOGISCHE COMMISSIE
VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE


Vlaamse Pedagogische Commissie
:

Voorzitter: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou
Secretaris: Mvr. Johanna Pelgrims

Leden:
Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke, Priester Athanase de Theux, Priester Constantin Pogor, Patrick Stangé, Adela Dinu, Filip Boone

Raadgever bij de Commissie:
Dhr Philippe De Bruyn, inspecteur-adviseur.


Adres:
Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.52.78
E-mail: orthopedacomnl@gmail.com

Frans Pedagogische Commissie:

Voorzitter: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Ondervoorzitter: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou
Secretaris: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas

Leden:
Aartspriester Dominique Verbeke, Oikonomos Constantin Kenanidis, Prêtre Patriciu Vlaicu, Mr. Stylianos Stratidis, Mmes Chantal Lanoy et Véronique Gevart

Juridische Raadgever: Dr. Maurice Van Stiphout


Adres:
Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.52.78
E-mail: orthopedacom@gmail.com

DIENSTEN ONDERWIJS

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs voor de Vlaamse Gemeenschap:

Orthodox Godsdienstonderwijs
Steenweg op Brussel, 112
1780 Wemmel
Tel.: +32.2/428.12.37
E-mail: inspectie@orthodoxonderwijs.be


Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs voor de Frans- en Duitstalige Gemeenschappen:

tijdelijk gedragen door het
Secretariaat van de Pedagogische Commissie
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.52.78
Fax.: +32.2/735.32.64
E-mail: enseignementorthodoxe@gmail.com
LEERKRACHT WORDEN


Heeft u
zin in een job in het orthodox onderwijs ?
U kan zich kandidaat stellen door
dit formulier , evenals alle gevraagde documenten jaarlijks voor 1 mei, toe te zenden aan de Pedagogische Commissie:

Download hier het formulier in pdf.
ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT
'APOSTEL PAULUS'Het
Orthodox Theologisch Instituut werd opgericht op initiatief van de voormalige Zijn Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, en toen geplaatst onder diens bescherming in zijn hoedanigheid van hoofd van de Orthodoxe Kerk in België. Het Instituut geniet tevens van de officiële erkenning vanwege dePedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België.

Het Instituut heeft tot voornaam doel de vorming van toekomstige leerkrachten orthodoxe godsdienst, door hen in te leiden in de leer en het leven van de Orthodoxe Kerk en meer bepaald in de deelvakken van de theologie.


Site: www.orthodoxonderwijs.be

Rector:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Charbolaan 71
1030 Brussel

Directeur:
Aartspriester Dominique Verbeke
E-mail: verbekedominique@hotmail.com

Tel.: +32.9/225.47.18

Secretaris:
Blokstraat 11
2470 Retie
Tel.: +32.478/58.55.12
E-mail: ann_denys_pauwels@gmail.com

Adres van het Instituut:
Sophie van Akenstraat 56
9000 Gent
FRANSTALIGE SECTIE - 'INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE APÔTRE PAUL'De Orthodoxe Kerk in België heeft eveneens een
Orthodox Theologisch Instituut in het franstalige landsdeel, opgericht in 2013 op initiatief van Mgr Panteleimon, voormalig Metropoliet van België, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België en erkend door de Pedagogische Commissie.


Site: www.enseignementorthodoxe.be

Rector:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Charbolaan 71
1030 Brussel

Directeur:
Oikonomos Constantin Kenanidis
E-mail: frconken@gmail.com
Tel.: +32.471/40.47.77

Secretariaat:
Charbolaan 71
1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.42.86
Fax: +32.2/735.32.64
E-mail: inorthobxl@gmail.com

Adres van het Instituut:
Joseph Claesstraat 91
1060 Brussel© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU