TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT
INTERCONFESSIONELE DIALOGEN - OECUMENE

1. Commissie voor de Interkerkelijke Relaties

Voorzitter: Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.
Secretaris: Aartsdiaken Athanasios Toparlakis.

Leden: de Aartspriesters van de Oecum. Troon Panagiotis Moschonas, Evangelos Psallas, Aartspriester Angelos Kamalidis, Nikolaos Palamianakis, Konstantinos Kenanidis, Oikonomos Georgios Perris en Priester Ciprian Popescu.2. Raad van de Christelijke Kerken


Gezamenlijke Nationale Commissie voor de dialoog tussen de Anglicaanse, Rooms-Katholieke, Orthodoxe en Protestantse Kerken. Het voorzitterschap wordt om de twee jaar toegekend aan een van de Kerken die deelnemen aan de dialoog.

Orthodoxe leden van de Commissie:
Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Aartsdiaken Athanasios Toparlakis, Priester Serge Model et Mvr Elizabeta Kitanovic.3. Dialoog met de Rooms-Katholieke Kerk

Representatie van de Orthodoxe Kerk in België aan de
Sub-Commissie van de bisschoppenconferentie van de
Rooms-katholieke Kerk voor de contacten met orthodoxe christenen.

Voorzitter van de Sub-Commissie: Eerwaarde Priester Pierre Welsch.

Orthodox gasten:

Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Aartspriester Iakov Markovic en de Priesters Ciprian Popescu en Georges Palade.


4. ACAT - Franstalige België

Actie door de Christenen voor de Afschaffing van foltering

Orthodoxe leden van de Raad:
...


5. ACAT - Nederlandstalige België

Orthodoxe leden van de Raad:
Dhr. Patrick Dezillie.© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU