TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEFS
23. FOTO'S
24. CONTACT
Aartspriester Angelos Kamalidis
PAROCHIE
VAN DE BOODSCHAP VAN DE MOEDER GODS

AntwerpenAdres:

Jan Van Gentstraat 11
2000 Antwerpen
Tel.: +32.3/325.98.63


Rector:

Aartspriester Angelos Kamalidis
Ter Rivierenlaan 153

2100 Deurne
Tel.: +32.3/325.98.63
Gsm.: +32.494/13.99.67
E-mail: angeloskamalidis@hotmail.com


Liturgische taal: Grieks


Datum van de stichting: 1900

Kerk "Boodschap aan de Moeder Gods" te Antwerpen

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU