TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. ORTHODOX LOGOS
18. MUSEUM
19. ORTHODOX GELOOF
20. UITGAVEN
21. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
22. KALENDER
23. ARCHIEVEN
24. FOTO'S
25. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 

ONDERSTEUN DEZE INSPANNING

HARTELIJK VERZOEK TOT STEUN VOOR DE AANKOOP
VAN EEN KERKGEBOUW IN AMSTERDAMAANSTAANDE GEBEURTENISSEN

ORTHODOXE JEUGD VAN DE BENELUX
DAG OP HET THEMA "ORTHODOXIE IN BEWEGING"


INSCHRIJVING_________ N I E U W S _________

 


28.04.2017

EERSTE BIJEENKOMST VAN DE TWEE VICE-VOORZITTERS VAN DE INTERNATIONALE THEOLOGISCHE DIALOOG TUSSEN DE ORTHODOXE EN ANGLICAANSE KERK


24.04.2017

DE STRALENDE WEEK IN BELGIË


18.04.2017

HEILIG PASEN TE BRUSSEL

 

15.04.2017

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE


14.04.2017

BERICHT VOOR DE HEILIGE PASEN VAN ZIJNE HEILIGHEID OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS


10.04.2017

PROGRAMMA DER DIENSTEN VAN DE HEILIGE EN DE GROTE WEEK IN DE PAROCHIE VAN DE HEILIGE KATERINA VAN AMSTERDAM


02.04.2017

PRIESTERWIJDING IN LIMBURG (BELGIË)


01.04.2017

HET UUR VAN DE ORTHODOXIE TE DILBEEK (VLAAMS-BRABANT)

 

28.03.2017

AANKONDIGING VAN DE PRIESTERWIJDING
VAN DE DIAKEN ANTONIOS TARLIZOS


26.03.2017

INTERORTHODOXE CONCELEBRATIE TE ROTTERDAM - KRACHTIGE ORTHODOXE GETUIGENIS IN NEDERLAND


22.03.2017

EEN JAAR NA DE TERRORISTISCHE AANVALLEN IN BRUSSEL


19.03.2017

PRIESTERWIJDING EN NIEUWE AARTSDIAKEN VOOR HET H. AARTSBISDOM VAN BELGIË


15.03.2017

PATRIARCH THEOFILOS III TE BRUSSEL


13.03.2017

INTERORTHODOXE LITURGIE TE LUXEMBURG


10.03.2017

AANKONDIGING VAN DE PRIESTERWIJDING
VAN DE AARTSDIAKEN ATHANASIOS TOPARLAKIS


06.03.2017

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË DIAKENWIJDING EN AANSTELLING VAN ARCHON


26.02.2017

DIAKENWIJDING IN HET AARTSBISDOM VAN BELGIË


25.02.2017

AFVAARDIGING VAN HET PATRIARCHAAT VAN GEORGIË
OP HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË


24.02.2017

PROGRAMMA BEROUWVOLLE VESPERS 2016


20.02.2017

AANKONDIGING VAN DE DIAKENWIJDING
VAN DE HEER ANTONIOS TARLIZOS


10.02.2017

BYZANTIJNSE KLANKEN IN HET CENTRUM VAN EUROPA


07.02.2017

AANKONDIGING VAN DE DIAKENWIJDING
VAN DE HEER ALEXANDROS PITSIKAKIS

 

01.02.2017

AGRYPNIA MET ORTHODOXE JEUGD VAN BELGIË IN DE PAROCHIE VAN HEILIGE MARINA TE BRUSSEL

 

27.01.2017

KERKFEEST VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE H. MAXIMOS DE BELIJDER TE GORINCHEM

19.01.2017

TER GELEGENHEID VAN DE VOLTOOIING VAN DE WERKEN AAN DE AARTSBISSCHOPPELIJKE AMBTSWONING TE BRUSSEL EN TER GELEGENHEID VAN DE WEEK VOOR DE EENHEID DER CHRISTENEN


16.01.2017

VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN
VAN HET Ve EUROPESE FORUM
VAN ORTHODOXEN EN R-KATHOLIEKEN


08.01.2017

SNIJDEN VAN DE NIEUWJAARS-VASILOPITA IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË

 

02.01.2017

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER VAN DE PEDAGOGISCHE COMMISSIE

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Oecumenical Patriarchate

MENU