TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. ORTHODOX LOGOS
18. MUSEUM
19. ORTHODOX GELOOF
20. UITGAVEN
21. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
22. KALENDER
23. ARCHIEVEN
24. FOTO'S
25. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 





ONDERSTEUN DEZE INSPANNING

HARTELIJK VERZOEK TOT STEUN VOOR DE AANKOOP
VAN EEN KERKGEBOUW IN AMSTERDAM


TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN

GROTE CONCELEBRATIE
VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE TE BRUSSEL



_________ N I E U W S _________

 






20.02.2017

AANKONDIGING VAN DE DIAKENWIJDING
VAN DE HEER ANTONIOS TARLIZOS






07.02.2017

AANKONDIGING VAN DE DIAKENWIJDING
VAN DE HEER ALEXANDROS PITSIKAKIS





 

01.02.2017

AGRYPNIA MET ORTHODOXE JEUGD VAN BELGIË IN DE PAROCHIE VAN HEILIGE MARINA TE BRUSSEL





 

27.01.2017

KERKFEEST VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE H. MAXIMOS DE BELIJDER TE GORINCHEM





19.01.2017

TER GELEGENHEID VAN DE VOLTOOIING VAN DE WERKEN AAN DE AARTSBISSCHOPPELIJKE AMBTSWONING TE BRUSSEL EN TER GELEGENHEID VAN DE WEEK VOOR DE EENHEID DER CHRISTENEN






16.01.2017

VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN
VAN HET Ve EUROPESE FORUM
VAN ORTHODOXEN EN R-KATHOLIEKEN






08.01.2017

SNIJDEN VAN DE NIEUWJAARS-VASILOPITA IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË





 

02.01.2017

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER VAN DE PEDAGOGISCHE COMMISSIE

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Oecumenical Patriarchate

MENU