START
NIEUWS / HOME
DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
WETTELIJK STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
VERTEGENWOORDIGING
BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
JURISDICTIES - PAROCHIES
ORTHODOX GELOOF
DIALOOG MET ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
ORTHODOXE GODSDIENSTLES
AALMOEZENIERSDIENST LUCHTHAVEN BRUSSEL
AALMOEZENIERSDIENSTEN GEVANGENISSEN
RADIO - TV - PERS
ORTHODOXE JONGEREN
UITGAVEN
LINKS
CONTACT

WELKOM op de Nederlandstalige site
van de Orthodoxe KERK in BelgiŰ

______________ N I E U W S _______________Klik hieronder volgens uw keuze :25.11.2008 - EEN ORTHODOXE VERTEGENWOORDIGER OP HET EERSTE WERELDFORUM VOOR EEN MULTICULTURELE WERELD, INGERICHT DOOR DE "CLUB DE MADRID" - Rotterdam, 12-14 nov 2008


20.11.2008 - VIA DEZE SITE KAN U LUISTEREN NAAR ENKELE UITZENDINGEN VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE


10.11.2008 - PATROONFEEST VAN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL IN BRUSSEL VOORGEGAAN DOOR ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE


25.10.2008 - KLIK EN KIJK NAAR DE UITZENDING OVER DE BIJEENKOMST VAN ORTHODOXE PRIMATEN IN KONSTANTINOPEL (9-12 oktober 2008)


24.10.2008 - 60e VERJAARDAG VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE BESCHERMING VAN DE MOEDER GODS TE BOUSSOIT


19.10.2008 - EEN NIEUW HISTORISCH MOMENT IN DE TOENADERING VAN DE CHRISTENEN VAN OOST EN VAN WEST : DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS SPREEKT DE ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPENSYNODE TOE IN ROME

18.10.2008 - INZEGENING VAN DE NIEUWE ORTHODOXE KERK VAN DE HEILIGE NIKOLAAS IN HET GROOT-HERTOGDOM-LUXEMBURG16.10.2008 - AANKONDIGING: HET PATROONSFEEST VAN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL. VESPERS, LITURGIE, DOXOLOGIE VOOR HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT en RECEPTIE.

13.10.2008 - VERSLAG BIJEENKOMST ORTHODOXE PRIMATEN IN FANAR ONDER VOORZITTERSCHAP VAN OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS


08.10.2008 - BIJEENKOMST ORTHODOXE PRIMATEN IN KONSTANTINOPEL ONDER VOORZITTERSCHAP VAN OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS03.10.2006 - TENTOONSTELLING ALS GESCHENK VOOR 75e VERJAARDAG KARDINAAL GODFRIED DANNEELS - METROPOLIET PANTELEIMON BIJZONDERE GAST OP OPENING


01.10.2006 - RADIO RTBF -UITZENDING OVER BIJEENKOMST VAN ORTHODOXE PRIMATEN TE KONSTANTINOPEL MET METROPOLIET GENNADIOS VAN SASSIMA.

KLIK HIER: VOOR INFO
KLIK HIER: OM TE LUISTEREN


26.09.2008 - 41e CONFERENTIE VAN DE INTERNATIONALE VERENIGING VAN AALMOEZENIERS VAN BURGERLIJKE LUCHTVAART TE NICE.
THEMA: "LUCHTHAVENAALMOEZENIERS -
BRUGGENBOUWERS"

25.09.2008 - OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXE KERK, GROTE GAST VAN HET EUROPEES PARLEMENT


21.09.2008 - XVIe INTERNATIONAAL OECUMENISCH COLLOQIUM OVER ORTHODOXE SPIRITUALITEIT IN HET MONASTERIUM VAN BOSE, IN NOORD-ITALIE - THEMA: GEESTELIJK VADERSCHAP

21.07.2008 - BIJEENKOMST VAN ORTHODOXE JONGEREN VAN BELGIE (tussen Gent en Antwerpen)


16.09.2008 - BEZOEK VAN PATRIARCH THEOFILOS VAN JERUZALEM AAN DE EUROPESE INSTELLINGEN TE BRUSSEL12.09.2008 - BELUISTER HIER DE RADIO-UITZENDING OVER HET HUWELIJK IN DE ORTHODOXE KERK - GASTSPREKER VADER BART D'HUYVETTER06.09.2006 - FEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS - KLOOSTERFEEST IN ASTEN (NEDERLAND) : IEDEREEN IS ER WELKOM04.09.2008 - RADIO-UITZENDING VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE OVER HET HUWELIJK IN DE ORTHODOXE KERK - GASTSPREKER VADER BART D'HUYVETTER

30.07.2008 - INTERRELIGIEUZE BIJEENKOMST IN NOORWEGEN OVER HEILIGE PLAATSEN EN HUN PROBLEEM OF VERHINDERING VAN VRIJE TOEGANG


27.07.2008 - HISTORISCH BEZOEK VAN OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS AAN OEKRAINE WAAR HIJ VOORGING IN DE VIERING VAN 1020 JAAR KERSTENING VAN DE RUS IN KIEV


21.06.2008 - COMMUNIQUE VAN DE DEELNEMERS AAN EEN INTERORTHODOXE BIJEENKOMST TE RHODOS N.A.V. HET VERTREK VAN DE DELEGATIE VAN MOSKOU


07.06.2008 - LEDENDAG VAN DE VERENIGING VAN ORTHODOXEN IN NEDERLAND IN HET KLOOSTER TE ASTEN


05.06.2008 - LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN LES ORTHODOXE GODSDIENST UIT HET ANTWERPSE VERZAMELD IN KERK H. GEORGIOS


24.05.2008 - KERKWIJDING IN SCHOOT VAN ORTHODOXE PAROCHIE HH. KONSTANTIJN & HELENA TE BRUGGE VOORGEGAAN DOOR METROPOLIET PANTELEIMON


18.05.2008 - RECHTSTREEKSE UITZENDING VAN EEN ORTHODOXE EREDIENST OP VRT TV EEN - VANUIT DE ORTHODOXE KERK VAN DE H. APOSTEL ANDREAS TE GENT (10u-11u)

12.05.2008 - 49e GROOTSE BIJEENKOMST VAN ORTHODOXEN VAN DE BENELUX IN HUIZINGEN IN VLAAMS-BRABANT


09.05.2008 - GEMEENSCHAPPELIJKE VIERING VAN FEEST HH. CYRILLUS & METHODIUS IN BRUSSEL (ORTHODOXEN EN ROOMS-KATHOLIEKEN)04.05.2008 - DIVERSE FOTO ALBUMS VAN DE VIERINGEN VAN DE GROTE WEEK EN HET GROTE FEEST VAN PASEN IN KORTRIJK (IN DE NIEUWE KERK VAN DE PAROCHIE)


01.05.2008 - FOTO'S VAN HET PATROONSFEEST VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN NAMEN, VOORGEGAAN DOOR METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGI╦27.04.2008 - DIVERSE ALBUMS MET FOTO'S VAN VIERINGEN VAN DE GROTE WEEK EN VAN HET GROTE FEEST VAN PASEN IN BELGIE27.04.2008 - PAASBOODSCHAP VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS VAN KONSTANTINOPEL, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXE KERK13.04.2008 - BEZOEK VAN JOSE MANUEL BARROSO, VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE, AAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT IN DE FANAR


10.04.2008 - AANKONDIGING : GEMEENSCHAPPELIJKE VIERING TUSSEN KATHOLIEKEN EN ORTHODOXEN VAN HET FEEST VAN DE HH. KYRILLOS EN METHODIOS03.04.2008 - LUISTER HIER NAAR DE UITZENDING OVER DE GROTE VASTEN - MET FRAGMENTEN UIT DE RIJKDOM VAN DE ORTHODOXE LITURGISCHE TRADITIE (VRT - 3 april 2008)


24.03.2008 - VOORSTELLING VAN HET NIEUWE BOEK VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS - ENCOUNTERING THE MYSTERY21.03.2008 - VERKIEZINGEN VAN HIERARCHEN - MGR ATHANASIOS PAPAS, NIEUWE METROPOLIET VAN CHALCEDON


16.03.2008 - GROOTSE CONCELEBRATIE VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN ROTTERDAM


16.03.2008 - 25e GEMEENSCHAPPELIJKE VIERING VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN BRUSSEL

12.03.2008 - KLIK HIER: VOOR HET BEKIJKEN VAN DE NEDERLANDSTALIGE UITZENDING VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE: "DE HEILIGE SILOUAN VAN DE ATHOSBERG"

KLIK HIER: VOOR ALLE VIDEO'S VAN ORTHODOXE KERK IN BELGIE


09.03.2008 - AANKONDIGING VAN ENKELE TV-PROGRAMMA'S: "DE HEILIGE SILOUAN VAN DE ATHOSBERG, VOORBEELD VAN MONASTIEK LEVEN EN SPIRITUALITEIT - BEZOEK AAN HET MONASTERIUM VAN DE HEILIGE SILOUAN"


09.03.2008 - CATECHETISCHE PREEK VAN ZIJNE ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS BIJ DE AANVANG VAN DE GROTE VASTEN29.02.2008 - NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE HEILIGE SYNODE VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT20.02.2008 - VIERING VAN DE 60e VERJAARDAG VAN DE OPRICHTING VAN DE WERELDRAAD VAN KERKEN (GENEVE)

20.02.2008 - UITNODIGING VOOR GEZAMENLIJKE VIERING VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN DE KERK VAN DE H. NIKOLAAS TE ROTTERDAM, VOORGEGAAN DOOR BISSCHOP MAXIMOS VAN EVMENIA20.02.2008 - UITNODIGING - ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL21.02.2008 - RADIO-UITZENDING VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE OVER DE ORTHODOXIE IN KENIA - GASTSPREKER GREGOIRE VERBEKE16.02.2008 - INTRONISATIE VAN DE NIEUWE AARTSBISSCHOP HIERONYMOS VAN ATHENE EN GEHEEL GRIEKENLAND, VOORZITTER VAN DE HEILIGE SYNODE VAN DE ORTHODOXE AUTOCEFALE KERK VAN GRIEKENLAND10.02.2008 - EEN EREDOCTORAAT VOOR METROPOLIET IOANNIS (ZIZIOULAS) VAN PERGAMON AFGELEVERD DOOR HET THEOLOGISCH INSTITUUT SINT SERGIUS


10.02.2008 - PATROONFEEST VAN DE PAROCHIE VAN DE HEILIGE AMNDUS TE KORTRIJK07.02.2008 - OECUMENISCH PATRIARCHAAT: VERKIEZING VAN EEN NIEUWE BISSCHOP, MGR KYRILLOS KATERELOS, LID VAN DE KLERUS VAN HET AARTSBISDOM VAN DUITSLAND EN PROFESSOR VAN DE UNIVERSITEIT VAN ATHENE07.02.2008 - VERKIEZING VAN DE NIEUWE AARTSBISSCHOP VAN ATHENE EN GEHEEL GRIEKENLAND: METROPOLIET HIERONYMOS VAN THEBE02.02.2008 - BRUSSEL: PRIESTERWIJDING VAN ATHANASE DE THEUX VOOR DE PAROCHIE VAN DE HH. SILOUAN DE ATHONIET AN MARTINUS VAN TOURS28.01.2008 - OVERLIJDEN VAN AARTSBISSCHOP CHRISTODOULOS VAN ATHENE EN GEHEEL GRIEKENLAND13.01.2008 - SNIJDEN VAN HET BASILIOSBROOD VAN HET AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG13.01.2008 - RADIO ORTHODOXIE (RTBF) - PROF. OLIVIER CLEMENT OVER "QUESTIONS SUR L'HOMME"10.01.2008 - BEGRAFENIS VAN DE VROEGERE METROPOLIET DIONYSIOS VAN NIEUW-ZEELAND - MET SLIDESHOW VAN FOTO'S09.01.2008 - OECUMENISCH PATRIARCHAAT : OPRICHTING VAN EEN NIEUW AARTSBISDOM (VAN SINGAPORE) EN VERKIEZINGEN VAN HIERARCHEN07.01.2008 - PATROONSFEEST ORTHODOXE PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MOLENBEEK VOORGEGAAN DOOR METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE


06.01.2008 - THEOFANIE IN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN BRUGGE VOORGEGAAN DOOR BISSCHOP ATHENAGORAS VAN SINOPE


06.01.2008 - THEOFANIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL IN BRUSSEL VOORGEGAAN DOOR METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE


03.01.2008 - BELUISTER HIER DE RADIO-UITZENDING ORTHODOXIE, VANDAAG MET DOM MICHEL VAN PARYS OVER DE ABDIJ VAN CHEVETOGNE EN DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN02.01.2008 - UITNODIGING TOT DEELNAME AAN HET SNIJDEN VAN HET BASILIOSBROOD VAN HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE

KLIK HIER VOOR :
DE BERICHTEN VAN 2007


KLIK HIER VOOR :
DE BERICHTEN VAN 2006 & 2005ę 2004-2008 - Orthodox Church in Belgium

MENU