Kathedraal H Alexander Nevsky

KLIK HIER VOORR
MEER FOTO'S

Metropoliet Chrysostomoz van MyraNIEUWS

van de officiŽle website van het Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ
en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel

KATHEDRAAL HEILIGE ALEXANDER NEVSKY
TE PARIJS


DE 150e VERJAARDAG VAN DE INWIJDING


Parijs Ė De aanwezigheid van een belangrijke delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel† aan de zijde van de orthodoxe bisschoppen van Frankrijk heeft plaatsgevonden op maandag 12 september 2011, ter gelegenheid van de 150e verjaardag, dag op dag, van de† kerkwijding van de Kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky.

De delegatie werd geleid door Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Myra, en bestaande uit Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van Frankrijk, en Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ.

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Myra, geconcelebreerd door Zijn Excellentie Aartsbisschop GabriŽl van Komana ( Exarchaat van de Parochies van de Russische traditie in West Europa, Oecumenisch Patriarchaat), en Hunne Excellenties Bisschop Michel (Russische Kerk buiten de grenzen, GenŤve), Bisschop Athenagoras van Sinope, Bisschop Irenej (Orthodoxe Kerk in Amerika (Montreal Ė Quebec), Bisschop Ignatios ( hulpbisschop van Metropoliet† Jean - Patriarchaat van AntiochiŽ), alsook door vele priesters en diakens van het Exarchaat van de orthodoxe Parochies van de Russische traditie in West Europa (Oecumenisch Patriarchaat).

Waren eveneens in het heiligdom aanwezig, Zijn Eminentie Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, president van het AEOF; Zijn Excellentie Bisschop Luka (hiŽrarch van het Patriarchaat van ServiŽ in Frankrijk), Zijn Eminentie Metropoliet Joseph ( hiŽrarch van het Patriarchaat van RoemeniŽ in Frankrijk) en zijn hulpbisschop Marc. Vele voorname genodigden zijn gekomen om deel te nemen aan deze herdenkingsliturgie, naast vele gelovigen, waaronder Mgr Gťrard Daucourt, Bisschop van Nanterre (Rooms Katholieke Kerk), Pater Gťrard Escudier, gedelegeerde van het Rooms-Katholieke diocees van Parijs† voor de Oecumene, mevrouw MichŤle Alliot-Marie, gedeputeerde van de Atlantische PyreneeŽn en oud minister, dhr.Olivier Poupard, raadsman in religieuze zaken†van het ministerie van Buitenlandse Zaken enz.Goddelijke Liturgie voorgegaan door Metropoliet Chrysostomos van Myra,
gezant van het Oecumenisch PatriarchaatOp het einde van de Goddelijke Liturgie, heeft Aartsbisschop GabriŽl een toespraak gehouden ter gelegenheid van deze† jubileumdatum van de inzegening van de Kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky.† De boodschap van Zijne Alheiligheid de Oecumensiche Patriarch Bartholomeos werd voorgelezen door Zijne Eminentie Metropoliet Emmanuel van Frankrijk: ďDe kathedraal van de heilige Alexander Nevsky is† gedurende de 150 jaar van haar wijding onvermoeibaar een lichtpunt, een leidsdraad , een plaats van samenkomst en sterkte voor alle gelovigen geweest op zoek naar goddelijke troost, in de verzekering van de overwinning van Christus over de wereld (Joh.16,33)Ē Ö ĒWij houden eraan onze gehechtheid† die de onze is te herhalen, ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de inwijding van deze Kathedraal,† aan U als lid van het Oecumenisch PatriarchaatÖĒĒUw uitstraling heeft de ganse Orthodoxie gevoed ( Uittreksel uit de Boodschap van de Oecumenisch Patriarch Bartholomeos)
De leden van de Patriarchale Delegatie omringen Aartsbisschop GabriŽl van Komana


© 2004-2011 - Orthodox Church in Belgium