Metropoliet Emmanuel overhandigt een boodschap
en geschenk van de Oecumenische Patriarch
aan Paus Benedictus XVIKLIK HIER VOOR:
BOODSCHAP OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS

KLIK HIER VOOR:
TOESPRAAK MGR EMMANUEL

KLIK HIER VOOR:
TOESPRAAK PAUS

KLIK HIER VOOR:
DE FOTO'S


KLIK HIER VOOR:
VIDEO VAN DE ONTMOETING


NIEUWS

van de officiŽle website van het Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ
en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel


EEN DELEGATIE VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT IN HET VATICAAN VOOR HET PATROONSFEEST VAN DE KERK VAN ROMEVaticaan - Een delegatie van het Oecumenische Patriarchaat van Konstantinopel nam van 27 tot 30 juni 2011 in het Vaticaan deel aan de feestelijkheden rond het feest van de Heiligen Petrus en Paulus (29 juni). De delegatie bestond uit Zijne Eminentie Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, Directeur van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie, Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van de Metropoliet van BelgiŽ, en Zeer Eerwaarde Archimandriet Maximos Pothos, vicaris-generaal van het Orthodox Aartsbisdom van Zwitserland.

Op 28 juni heeft Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI de delegatie in privť-audiŽntie ontvangen in het Apostolisch Paleis. Het tempo van de 'theologische dialoog' tussen katholieken en orthodoxen is gebonden aan de complexiteit van de themaís, die veel studiewerk en reflectie vereisen. Dat zei Paus Benedictus XVI dinsdag bij de ontvangst van de delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Voor de Paus moet de 'communio' tussen katholieken en orthodoxen uitmonden in de 'volledige zichtbare eenheid'. In zijn toespraak zei Benedictus XVI met grote aandacht het werk van de gemengde commissie voor de theologische dialoog tussen de Rooms-Katholieke en de Orthodoxe Kerken te volgen.

Nadien werden de leden van de patriarchale delegatie uitgenodigd om met de Paus het middagmaal te gebruiken, iets wat eerder uitzonderlijk is. Daar hadden ze de gelegenheid zich gedurende meer dan 2u te onderhouden met de Paus en dit in een heel gemoedelijke sfeer.

De delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat had ook een onderhoud met Kardinaal Kurt Koch, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Eťnheid der Christenen, en met diens medewerkers.

De volgende dag was ze ook aanwezig tijdens het patroonsfeest van de Heilige Petrus en Paulus in Rome, meer bepaald tijdens de Eucharistieviering voorgegaan door Paus Benedictus in de Sint Pietersbasiliek. Paus Benedictus XVI legde overigens, ter gelegenheid van de feestdag van de heilige Petrus en Paulus, in de Sint-Pietersbasiliek het pallium op aan de nieuwe aartsbisschoppen.

De delegatie onderhield zich evenzeer met de Kardinalen Peter Turkson (Vrede en Gerechtigheid) en Jean-Louis Tauran (Interreligieuze Dialoog), alsook met de Ambassadeurs van Griekenland, Turkije en Frankrijk bij de Heilige Stoel.

De delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat woont in Rome de vieringen bij voor de feestdag van de H. Petrus en H. Paulus. Rome stuurt op zijn beurt jaarlijks een delegatie ter gelegenheid van het feest van de Heilige Andreas, de patroonheilige van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Met de uitwisseling van delegaties bij belangrijke gelegenheden willen het Vaticaan en het Oecumenische Patriarchaat hun onderlinge relaties en verstandhouding versterken.


Ontvangst van de patriarchale delegatie door Paus Benedictus XVI

© 2004-2011 - Orthodox Church in Belgium