Icoon van Christus

UITNODIGING

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE

PANORTHODOXE VIERING IN ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSELWANNEER : ZONDAG 4 MAART 2012 VAN 8u30 - 12u00


WAAR : ORTHODOXE KATHEDRAAL HH. AARTSENGELEN, STALINGRADLAAN 34 TE 1000 BRUSSEL


WAT : ELK JAAR NODIGT ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE ALLE ORTHODOXE CHRISTENEN VAN BELGIE UIT TOT HET GEZAMENLIJK VIEREN VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE. BISSCHOPPEN, PRIESTERS EN DIAKENS VAN ALLE JURISDICTIES CONCELEBREREN ER DE GODDELIJKE LITURGIE


DEZE UITNODIGING GELDT VOOR ELKE ORTHODOXE PRIESTER EN DIAKEN!


NADIEN VOLGT ER EEN RECEPTIE WAARTOE IEDEREEN IS UITGENODIGD


2004-2012 - Orthodox Church in Belgium

MENU