Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ

NIEUWS

van de officiŽle website van het Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ
en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel

DE INTRONISATIE VAN DE NIEUWE METROPOLIET VAN BELGIň
EN EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
MGR. ATHENAGORAS


Brussel - We maken historische gebeurtenissen mee in het Aartsbisdom van BelgiŽ en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Als gevolg van het vrijwillig aftreden van de vorige Metropoliet van BelgiŽ, Mgr. Panteleimon, en de unanieme verkiezing door de Heilige Patriarchale Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel van Mgr. Athenagoras als nieuwe Metropoliet-Aartsbisschop van BelgiŽ, ging de ceremonie van intronisatie door op zaterdag 21 december 2013.

De Orthodoxe Kathedraal te Brussel, in de Stalingradstraat, naar behoren ingericht voor de plechtigheid, was helemaal gevuld. Een massa orthodoxe gelovigen zijn gekomen om de nieuwe Metropoliet te zien, hem te eren, hem te begroeten en deel te hebben aan zijn vreugde. Mgr. Athenagoras is immers geen onbekende voor de gelovigen. Hij was al 24 jaar werkzaam in het hart van het Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ en was de laatste tien jaren hulpbisschop van Zijne Eminentie Mgr. Panteleimon met als titel Bisschop van Sinope. Hij is dus bij zijn gelovigen gekend en zeer gewaardeerd.

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos werd vertegenwoordigd door Zijne Eminentie Metropoliet Augustinos van Duitsland. Hij introniseerde Mgr. Athenagoras door hem namens de patriarch een bisschopsstaf te overhandigen. Religieuze, burgerlijke en militaire vertegenwoordigers waren aanwezig, vele orthodoxe hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende kerkelijke jurisdicties, Zijne Excellentie dhr. Konstantinos Chalastanis, Ambassadeur van Griekenland in BelgiŽ, Kardinaal Godfried Danneels, de Apostolische Nuntius in BelgiŽ, en andere hoge vertegenwoordigers van andere christelijke Kerken en andere religies, clerus, monniken van de Athos Berg, en vele anderen.

Zijne Gelukzaligheid Aartsbisschop HiŽronymos van Athene en geheel Griekenland was vertegenwoordigd door de Zeer Eerwaarde Aartspriester Adamantios Avgoustidis, professor aan de Universiteit van Athene. Metropoliet Athanasios van Achaia vertegenwoordigde de Heilige Synode van de Griekse Kerk. Vele bisschoppen, lid van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux waren eveneens aanwezig. De Belgische Staat was vertegenwoordigd door dhr. Eric Ghysselinckx, een hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie.Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ, met aan zijn rechterzijde de Metropolieten Augustinus van Duitsland en Panteleimon (voormalig Metropoliet van BelgiŽ)


Vlak na het voorlezen van de beslissing van het Patriarchaat en de Synode over de verkiezing van Mgr. Athenagoras als Metropoliet-Aartsbisschop van BelgiŽ, bracht Zijne Eminentie Metropoliet Augustinos van Duitsland eer aan Mgr. Panteleimon voor het immense werk dat hij verricht had onder zijn pastoraat. Hij werkte immers 56 jaar, waarvan 30 als Metropoliet van BelgiŽ, aan de uitbouw van zijn Kerk, met een bewonderenswaardige inzet die rijke vruchten afwierp. Toen hij hier in BelgiŽ aankwam viel er weinig concreets te bespeuren van de Orthodoxe Kerk, en nu hij het roer overlaat, draagt hij een Orthodoxie over die goed gevestigd is in de drie landen van de Benelux met vele georganiseerde parochies en een officiŽle erkenning door de Belgische en Luxemburgse Staat. Mgr. Augustinos, sprak in zijn toespraak ook lof over de nieuwe Metropoliet Mgr. Athenagoras, verwijzend naar zijn uitzonderlijke persoonlijkheid, zijn rijke kennis, zijn pastorale ervaring en zijn vele talenten, die hem ook zullen verzekeren van een schitterend apostolaat, waardoor hij in de voetsporen van zijn voorganger zal treden.

Er volgden nog toespraken, o.a. door de Ambassadeur van Griekenland, door de vertegenwoordiger van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, Mgr. Simon (Patriarchaat van Moskou), door de Rooms-Katholieke Bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny, die tot verwondering van velen een groot deel van zijn toespraak in het Grieks hield, door de vertegenwoordiger van het Belgisch Ministerie van Justitie, door de vertegenwoordiger van de Griekse Kerk en door de Algemeen Bisschoppelijk Vicaris van het Orthodoxe Aartsbisdom in BelgiŽ, die in naam van gans de clerus van het Aarsbisdom een herderlijke staf overhandigde aan de nieuwe Metropoliet-Aartsbisschop. Allen benadrukten de uitzonderlijke kwaliteiten van Mgr. Athenagoras en riepen hem het ďAxiosĒ toe (Waardig!), wat door de gelovigen spontaan herhaald werd.

In zijn intronisatietoespraak richtte Mgr. Athenagoras zich met veel eerbied en broederlijke liefde tot Hunne Eminenties de Metropolieten Augustinos van Duitsland en Panteleimon en bedankte hen van ganser harte. Hij drukte ook zijn dankbaarheid uit, zijn eerbied en zijn oprechte liefde voor Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Hij bedankte allen voor hun toespraken en hun aanwezigheid. Vervolgens belichtte hij enkele prioriteiten van zijn pastoraat dat nu begint en waar de rode draad het welzijn der mensen wordt, de ondersteuning en de vorming van de orthodoxe clerus, de coŲrdinatie met de Griekse gemeenschappen voor het onderhoud van de zeden en gebruiken van de Grieken die in de Benelux wonen, de goede samenwerking met de diplomatieke vertegenwoordigers van Griekenland, het optrekken van de inspanning om de orthodoxe jongeren actiever te doen deelnemen aan de activiteiten van de Kerk, het verderzetten van de inspanningen voor een zichtbare eenheid der christenen, in het raam van de deelname aan de oecumenische beweging, het onderhouden van de contacten, de dialogen en aan de vriendschappelijke relaties met de vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerkgenootschappen, in navolging van de grote Patriarch Athenagoras, wiens naam hij met fierheid draagt. Mgr. Athenagoras herhaalde zijn totale toewijding aan de Vestiging en de doelstellingen van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Het was een ontroerend moment toen hij, in aanwezigheid van zijn ouders, Aartspriester Ignace Peckstadt (een opmerkelijke en gewaardeerde persoon in de Orthodoxie) en Marie-ThťrŤse Janssens, over de beslissende rol vertelde die zij gespeeld hebben in zijn persoonlijk traject in het orthodoxe geloof.

Hij besloot als volgt: ďIk vind mijn inspiratie in de evangelische liefdadigheid. ďDie liefde is lankmoedig en goedertieren. Die liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zijÖĒ(1 Kor. 13, 4-6). Zo zal ik mijn voetstappen zetten in die van Christus net zoals mijn illustere voorgangers: de betreurde Metropoliet Emilianos Zacharopoulos en onze geŽerde Wijze Metropoliet Panteleimon. Ik zal aan uw zijde ijveren voor het welzijn van onze Kerk, zowel voor deze hier als voor onze Moederkerk, het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Met onze priesters, zal ik mij inzetten voor het welzijn van allen. Pas dan zal ik met fierheid kunnen zeggen dat u ďmijn vreugde en mijn bekroning bentĒ. Want ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen (Mat. 20,28). Bid voor mij en schenk mij uw liefde. Ik bied u de zegening van de Heer aanĒ.

Diezelfde dag werd een officieel diner aangeboden in het Sheraton Hotel te Brussel waar, buiten de hierboven vermelde personen ook de Europese Commissaris mevr. Maria Damanaki, de nieuwe metropoliet vereerde met haar aanwezigheid.

De dag erop, zondag 22 december, ging Mgr. Athenagoras voor bij zijn eerste pontificale liturgie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen. Vijf andere bisschoppen (Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Metropoliet Damaskinos van Kydonias en Apokoronos (Kerk van Kreta), de Bisschoppen Maximos van Evmenia (Aartsbisdom van BelgiŽ), Andreij van Remesiana (Patriarchaat van ServiŽ) en Bartholomeos van Arianze (Aartsbisdom van Duitsland), veertien priesters en vier diakens concelebreerden met hem. De Goddelijke Liturgie werd in het Grieks gecelebreerd, in het Frans, in het Nederlands, in het Duits, in het Slavisch en in het Servisch. De Metropolieten Panteleimon en Athanasios van AchaÔa waren ook aanwezig in het heiligdom.

In de overvolle kerk zagen wij ook de Ambassadeur van Griekenland in BelgiŽ, dhr. K. Chalastanis, de vertegenwoordigster van het Griekse Ministerie van Onderwijs en Cultuur, de Raadgever van Grieks Onderwijs in BelgiŽ. Zeer opvallend was de aanwezigheid van Mgr. Jean-Pierre Delvile, Bisschop van Luik, vergezeld van zijn Vicaris Generaal Abt Alphonse Borras.

Metropoliet Athenagoras bedankte iedereen hartelijk voor hun aanwezigheid op deze voor hem en voor de Orthodoxe Kerk in BelgiŽ zo belangrijke dag en drukte zijn beste wensen uit voor het grote feest van de Geboorte van de Heiland.

De nieuwe Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ, voorgaand in een eerste Goddelijke Liturgie als metropoliet, in concelebratie met 5 bisschoppen en een groot aantal priesters en diakens (foto's: Valentin Zamfir)

© 2004-2014 - Orthodox Church in Belgium