NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
MEDEDELING

28.08.2015

Brussel - Met vreugde wordt medegedeeld dat de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, vandaag bijeengekomen onder het voorzitterschap van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en op zijn voordracht, de Zeer Eerwaarde Archimandriet Petros Bozinis, priester van het Orthodox Aartsbisdom van Duitsland, eenparig verkozen werd tot hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, met de titel van Bisschop van Troas.

Mededeling van het Orthodox Aartsbisdom

BIOGRAFIE VAN DE NIEUWE BISSCHOP


Zijne Excellentie Bisschop-elect van Troas, Petros Bozinis, is geboren in 1971 te Patras (Griekenland). Zijn voorouders stammen uit Panormos in Klein-Azië. Hij studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Patras en specialiseerde zich in de electronica en radio-electronica. Nadien behaalde hij ook het diploma theologie van de Universiteit van Athene. Hij vervolmaakte zijn studies in Straatsburg, waar hij eerst een Master behaalde en vervolgens een doctoraat in de Vergelijkende Liturgie, onder de supervisie van de profesooren Marcel Metzger en Jean-Luc Hiebel. Het thema van zijn proefschrift luidde: «De gebeden van het sacrament van de Doop in het evchologion van Barberini».

Momenteel werkt hij aan een post-doctoraat in de Byzantijnse filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Patras.

In 1997 werd hij door de betreurde Metropoliet Nikodimos van Patras tot diaken gewijd en in 2002 tot priester en archimandriet. Zes jaar lang diende hij in de schoot van het Aartsbisdom van Patras, waarna hij tien jaar de priester was van de Parochie van de Heilige Johannes de Theoloog in Freiburg (Duitsland). Bij terugkeer in Patras werd hij aangesteld als priester van de universiteitsparochie van de Drie Hiërarchen in Patras. Recentelijk keerde hij terug naar Duitsland.

Een aantal jaren werkte hij ook voor de radio- en TV-programma’s van het Aartsbisdom van Patras, aanvankelijk als technicus en later als onder-directeur.

Hij spreekt Engels en Frans.
   

© 2004-2015 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU