NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
WIJDING VAN BISSCHOP PETROS VAN TROAS, NIEUWE HULPBISSCHOP
VAN HEILIGE METROPOLIS VAN BELGIE

09.11.2015

Brussels - Op zondag 8 november, de feestdag van de Heilige Aartsengelen, had in de feestvierende gelijknamige kathedraal te Brussel, de wijding plaats van Bisschop Petros, de nieuwe hulpbisschop van het Heilig Aartsbisdom België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg.

De wijding werd gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, samen met nog tien bisschoppen, omringd door priesters en diakens. Een menigte uit België, uit Pátras en uit Duitsland was in de kerk toegestroomd. Aan de bisschoppelijke liturgie namen, behalve Zijne Eminentie de Metropoliet van België, Hunne Eminenties de Metropolieten Aléxandros van Mantineía en Kyronía, Chrysóstomos van Pátras, en Ignátios van het Patriarchaat van Antiochië, Hunne Excellenties de Aartsbisschoppen Simon (Patriarchaat van Moskou), en Job van Telmessos (Oecumenisch Patriarchaat), Hunne Excellenties de Bisschoppen Dositeoz van het Patriarchaat van Geogië, Bartholoméos van Arianz (hulpbisschop van het Heilig Aartsbisdom Duitsland), Porfýrios van Neápolis van de Kerk van Cyprus, Chrýsanthos van Kernítsa en Jean van Charióupolis (Oecumenisch Patriarchaat) deel, terwijl Zijne Excellentie Bisschop Evménios van Léfka (hulpbisschop van het Heilig Aartsbisdom Duitsland) in gebed verenigd aanwezig was.

Onder de aanwezige gelovigen waren Hare Excellentie mevr. Galathianáki, Ambassadeur van Griekenland in België, andere Diplomaten, Archonten van het Oecumenisch Patriarchaat, vertegenwoordigers van de strijdkrachten van Griekenland, en vele anderen.

Vertegenwoordigers van de rooms-katholieke, evangelische en anglicaanse kerken vereerden de dienst met hun aanwezigheid.

Zijne Excellentie de nieuwe Bisschop Petros van Troas (Troje), zei in de toespraak na zijn wijding onder andere: “Het is waar dat niemand Gods mysteriën en wegen doorgrondt. De Heilige Geest waait waar zij wil, en hoezeer wij, mensen, ook proberen om, binnen de beperkingen van tijd en ruimte, Gods plannen te ontsluieren, wij blijven in volledige onwetendheid. Dat gevoel vervult mijn hart, dat overweegt hoe ik vandaag voor u sta, Eminentie, terwijl ik zonet uit uw eerbiedwaardige handen de derde graad van het priesterschap ontving, geroepen om te voelen wat een persoonlijk Pinksteren wordt genoemd”.

Tijdens zijn toespraak zei Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België onder andere wat de bisschoppelijke waardigheid betekent, vermeldde hij de bijzondere talenten die de nieuwe bisschop heeft, en verzekerde hij de nieuwe bisschop van de liefde en steun die hij in zijn persoon zal vinden. Hij zei: “vanaf vandaag bent u een stralend licht, “op de transen van de geestelijke strijd” opdat… alle orthodoxe gelovigen van ons Heilig Aartsbisdom verlicht worden, maar ook een voorbeeld door uw leven en status, en vooral door de uitvoering van uw dienstwerk, voor alle mensen”.

Na de Goddelijke Liturgie volgde een receptie voor alle gelovigen in een zaal vlakbij de Kathedraal. Daar sprak Zijne Eminentie Metropoliet Chrysóstomos van Pátras, die Z.E. Metropoliet Athenagoras van België dankte voor zijn gastvrijheid, en de kwaliteiten van de nieuwe bisschop prees. In zijn antwoord dankte Z.E. Metr. Athenagoras Z.E. Metr. Chrysóstomos voor zijn mooie woorden, en kondigde hij aan dat op 20 maart, Zondag van de Orthodoxie 2016, een bezoek is gepland van Z.E. Metropoliet Panteleimon, voorheen van België.

Hij merkte op dat het de vierde keer is dat de Kathedraal van Brussel de luisterrijke plaats is van een bisschopswijding. In 1974 werd Bisschop Panteleimon van Apollonia er gewijd (de latere Metropoliet van België), in 1996 werd Bisschop Emmanouíl van Region (nu Metropoliet van Frankrijk), en in 2003 Bisschop Athenagoras van Sinope (nu Metropoliet van België). 

 
   

© 2004-2015 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU